• /dis'plei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bày ra, sự phô bày, sự trưng bày
  to make a display of
  phô bày, trưng bày
  Sự phô trương, sự khoe khoang
  Sự biểu lộ, sự để lộ ra
  (ngành in) sự sắp chữ nổi bật

  Ngoại động từ

  Bày ra, phô bày, trưng bày
  Phô trương, khoe khoang (kiến thức...)
  Biểu lộ ra, để lộ ra, bày tỏ ra (lòng can đảm...)
  (ngành in) sắp (chữ) nổi bật
  (vi tính) hiển thị
  to display a dialog box
  hiển thị một hộp thoại

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phô bày
  trưng bày

  Điện lạnh

  sự phơi bày
  thể hiện

  Kỹ thuật chung

  hình hiện
  character display terminal
  màn hình hiển thị kí tự
  digital display
  màn hình hiện số
  display monitor
  màn hình hiển thị
  holographic heads-up display
  màn hình hiển thị phía trước
  panoramic display screen
  màn hình hiện toàn cảnh
  radar display
  hình hiển thị rađa
  Screen (videodisplay) (SCRN)
  màn hình (hiển thị video)
  hiển thị
  alphanumeric display device
  thiết bị hiển thị chữ-số
  alphanumeric display terminal
  đầu cuối hiển thị chữ-số
  analog display device
  thiết bị hiển thị tương tự
  Analogue Display Services Interface (ADSI)
  giao diện các dịch vụ hiển thị tương tự
  background display
  sự hiển thị nền
  backlit display
  hiển thị chiếu sáng lưng
  bar graph display
  màn hiển thị biểu đồ thanh
  bar graph display
  sự hiển thị biểu đồ thanh
  called number display
  sự hiển thị số đã gọi
  cathode-ray tube display (CRTdisplay)
  sự hiển thị bằng ống tia âm cực
  character definition display
  hiển thị định nghĩa ký tự
  character display
  hiển thị kí tự
  character display (device)
  thiết bị hiển thị ký tự
  character display device
  thiết bị hiển thị kí tự
  character display device
  thiết bị hiển thị ký tự
  character display terminal
  đầu cuối hiển thị kí tự
  character display terminal
  màn hình hiển thị kí tự
  CLID (callingline identification display)
  sự hiển thị nhận dạng đường gọi
  color display
  bộ hiển thị màu
  color display
  sự hiển thị màu
  colour display
  bộ hiển thị màu
  Colour Display (CD)
  hiển thị mầu
  command display
  hiển thị lệnh
  console display
  hiển thị bàn giao tiếp
  Control Display Unit (CDU)
  khối hiển thị điều khiển
  customize the way you display information
  tùy biến cách hiển thị thông tin
  data display
  hiển thị dữ liệu
  Data Display (DD)
  hiển thị dữ liệu
  Data Display Module (DDM)
  môđun hiển thị dữ liệu
  data display station
  trạm hiển thị dữ liệu
  data display station
  trạm hiển thị số liệu
  Data Display Unit (DDU)
  khối hiển thị dữ liệu
  Defined Display Area (DDA)
  vùng hiển thị xác định
  digital display
  sự hiển thị số
  Digital Display (DD)
  hiển thị số
  digital display area
  vùng hiển thị số
  Digital Display Channel (DDC)
  kênh hiển thị số
  Display and Control Module (DCM)
  môđun điều khiển và hiển thị
  Display and Control Unit (DCU)
  khối điều khiển và hiển thị
  display and printing calculator
  máy tính hiển thị và in
  display area
  vùng hiển thị
  display attribute
  thuộc tính hiển thị
  display background
  nền hiển thị
  display board
  bảng mạch hiển thị
  display box
  hộp hiển thị
  display calculator
  máy tính hiển thị
  display card
  cạc hiển thị
  display color
  màu hiển thị
  display column
  cột hiển thị
  display command
  lệnh hiển thị
  Display Data Channel (DDC)
  kênh dữ liệu hiển thị
  Display Data Channel (DDF)
  kênh dữ liệu hiển thị
  Display Data Channel One (DDC1)
  kênh dữ liệu hiển thị số 1
  Display Data Entry Block (DDEB)
  khối đầu vào dữ liệu hiển thị
  Display Data Return ASCII (DDRA)
  ASCII phục hồi dữ liệu hiển thị
  Display Data Send ASCII (DDSA)
  ASCII gửi dữ liệu hiển thị
  Display Data Text Template (DDTT)
  mầu văn bản dữ liệu hiển thị
  display device
  bộ hiển thị
  display device
  thiết bị hiển thị
  display element
  phần hiển thị
  display element
  phần tử hiển thị
  display entity
  thực thể hiển thị
  display file
  tập tin hiển thị
  display format
  khuôn hiển thị
  display frame
  khung hiển thị
  display group
  nhóm hiển thị
  display image
  hình ảnh hiển thị
  display image
  ảnh hiển thị
  Display Information Facility (DIF)
  phương tiện thông tin hiển thị
  display instruction
  lệnh hiển thị
  Display Interface (DI)
  giao diện hiển thị
  display key
  khóa hiển thị
  display layout sheet
  tờ lập hiển thị
  display layout sheet
  trang sắp xếp hiển thị
  display levels
  các mức hiển thị
  display light
  đèn báo hiển thị
  display line
  dòng hiển thị
  display list
  danh sách hiển thị
  display loss
  tổn hao hiển thị
  display menu
  lệnh đơn hiển thị
  display menu
  trình đơn hiển thị
  display monitor
  màn hình hiển thị
  display order
  lệnh hiển thị
  display paging
  phân trang hiển thị
  display panel
  bảng hiển thị
  display point
  điểm hiển thị
  display position
  vị trí hiển thị
  display priority
  ưu tiên hiển thị
  display screen
  màn hiển thị
  display segment
  đoạn hiển thị
  display setting
  sự đặt hiển thị
  display space
  khoảng hiển thị
  display space
  không gian hiển thị
  display space
  vùng hiển thị
  display standard
  tiêu chuẩn hiển thị
  display station field
  trường trạm hiển thị
  display station field
  vùng trạm hiển thị
  display station pass-through
  chuyển qua trạm hiển thị
  display surface
  bề mặt hiển thị
  display surface
  mặt hiển thị
  display symbol
  ký hiệu hiển thị
  display system
  hệ thống hiển thị
  Display System Protocol (packetswitching) (DSP)
  giao thức hệ thống hiển thị (chuyển mạch gói)
  display terminal
  đầu cuối hiển thị
  display time
  thời gian hiển thị
  display tube
  ống đèn hiển thị
  display types
  các kiểu hiển thị
  display unit
  bộ hiển thị
  display window
  cửa sổ hiển thị
  dynamic display image
  hình ảnh hiển thị động
  dynamic tool display
  hiển thị công cụ động
  edit display
  sự hiển thị soạn thảo
  electro-chromatic display
  sự hiển thị sắc điện
  electroluminescent display (ELD)
  hiển thị bằng điện phát quang
  electromechanical display device
  dụng cụ hiển thị cơ điện
  Electronic Chart Display Information System (ECDIS)
  hệ thống thông tin hiển thị đồ thị điện tử
  electronic display micrometric head
  đầu vi kế hiển thị điện tử
  Enhanced Colour Display (ECD)
  hiển thị màu tăng cường
  Erase Display (ED)
  hiển thị xóa
  fault display
  sự hiển thị sai hỏng
  fault display
  sự hiển thị sự cố
  Field Emission Display (FED)
  hiển thị phát xạ trường
  Flat Panel Display (FPD)
  hiển thị màn hình phẳng
  Flat Panel Display Interface (FPDI)
  giao diện hiển thị màn hình phẳng
  flowchart picture screen display
  màn hiển thị khái quát
  foreground display image
  ảnh hiển thị mặt trước
  foreground display image
  ảnh hiển thị nổi
  Gas Plasma Display (GPD)
  Hiển thị Plasma khí
  GDI graphic Display Interface
  giao diện hiển thị đồ họa
  GDT (graphicdisplay terminal)
  đầu cuối hiển thị đồ họa
  graphic display
  hiển thị đồ họa
  graphic display (device)
  thiết bị hiển thị hình ảnh
  graphic display device
  thiết bị hiển thị đồ họa
  graphic display interface
  giao diện hiển thị đồ họa
  graphic display program
  chương trình hiển thị đồ họa
  graphic display terminal (GDT)
  đầu cuối hiển thị đồ họa
  Graphics Data Display Manager (GDDM)
  bộ quản lý hiển thị dữ liệu đồ họa
  head down display
  sự hiển thị đầu hạ thấp
  help display
  hiển thị trợ giúp
  hierarchical display
  hiển thị phân cấp
  holographic heads-up display
  màn hình hiển thị phía trước
  image display
  sự hiển thị ảnh
  in-vehicle visual display
  bộ hiển thị hình trên xe
  information display
  sự hiển thị thông tin
  Information Display System (BISYNC) (IDS)
  Hệ thống hiển thị thông tin (BISYNC)
  inquiry display terminal
  đầu cuối hiển thị hỏi tin
  instantaneous display
  sự hiển thị tức thời
  Keyboard Display Terminal (KDT)
  đầu cuối hiển thị bàn phím
  LED display
  sự hiển thị bằng LED
  liquid crystal display
  mặt hiển thị tinh thể lỏng
  Liquid Crystal Display (LCD)
  hiển thị bằng tinh thể lỏng
  liquid crystal display (LCD)
  hiển thị tinh thể lỏng (LCD)
  liquid crystal display (LCD)
  sự hiển thị tinh thể lỏng
  live display
  sự hiển thị trực tiếp
  LSD (large-screen display)
  sự hiển thị màn ảnh rộng
  Main Display Console (MDC)
  bàn điều khiển hiển thị chính
  member list display
  hiển thị danh sách thành phần
  monitor display
  hiển thị theo dõi
  Monochrome Display (MD)
  hiển thị đơn sắc
  Monochrome Display Adapter (MDA)
  bộ thích ứng hiển thị đơn sắc
  Multifunction CRT Display System (MCDS)
  Hệ thống hiển thị CRT đa chức năng
  non sequenced display
  sự hiển thị không liên tục
  non-display
  không hiển thị
  numerical display device
  thiết bị hiển thị số
  output display area
  vùng hiển thị dữ liệu xuất
  output display terminal
  sự hiển thị dữ liệu ra
  panoramic display module
  môđun hiện thị toàn cảnh
  part-page display
  sự hiển thị phần trang
  Plasma Display Panel (PDP)
  Tấm hiển thị Plasma
  preprocessed display
  sự hiển thị
  primary display sequence
  dãy hiển thị sơ cấp
  radar display
  hình hiển thị rađa
  radar display
  sự hiển thị rađa
  raster display
  hiển thị bằng mành
  raster display
  sự hiển thị theo mành
  raster display device
  thiết bị hiển thị bằng mành
  remote display
  sự hiển thị từ xa
  Screen (videodisplay) (SCRN)
  màn hình (hiển thị video)
  second-level message display
  hiển thị thông báo cấp hai
  secondary display sequence
  dãy hiển thị thứ cấp
  sequenced display
  sự hiển thị tuần tự
  seven segment display
  hiển thị bảy thanh
  seven-segment display
  sự hiển thị bảy đoạn
  specification display
  sự hiển thị đặc tả
  Standard Color Display (SCD)
  hiển thị màu tiêu chuẩn
  static display image
  ảnh hiển thị tĩnh
  System Display Architecture [Digital] (SDA)
  Kiến trúc hiển thị hệ thống [Digital]
  system service display station
  trạm hiển thị dịch vụ hệ thống
  TDL (tenninaldisplay language)
  ngôn ngữ hiển thị đầu cuối
  Terminal Data/Display Management System (TDMS)
  Hệ thống quản lý dữ liệu/Hiển thị đầu cuối
  Terminal Display Editor (TDE)
  bộ biên tập hiển thị đầu cuối
  terminal display language (TDL)
  ngôn ngữ hiển thị đầu cuối
  three-dimensional display system
  hệ thống hiển thị ba chiều
  transaction display
  sự hiển thị giao dịch
  unit of display
  thiết bị hiển thị màn hình
  Vacuum Fluorescent Display (VFD)
  hiển thị huỳnh quang chân không
  VDM (videoDisplay Metafile)
  siêu tập tin hiển thị video
  VDP (videodisplay processor)
  bộ xử lý hiển thị video
  VDT (videodisplay terminal)
  thiết bị đầu cuối hiển thị video
  VDT (visualdisplay terminal)
  đầu cuối hiển thị trực quan
  VDU (videodisplay unit)
  thiết bị hiển thị hình ảnh
  VDU (videodisplay unit)
  thiết bị hiển thị video
  vector display
  bộ hiển thị vectơ
  video display metafile (VDM)
  siêu tập tin hiển thị video
  Video Display Terminal (VDT)
  đầu cuối hiển thị video
  video display terminal (VDT)
  thiết bị đầu cuối hiển thị video
  video display unit
  bộ video hiển thị
  video display unit (VDU)
  thiết bị hiển thị hình ảnh
  video display unit (VDU)
  thiết bị hiển thị video
  video screen display unit
  bộ hiển thị màn tia âm cực
  visual display
  bộ hiển thị
  visual display
  sự hiển thị nhìn thấy
  Visual Display Terminal (VDT)
  thiết bị đầu cuối có hiển thị
  Visual Display Unit (VDU)
  khối hiển thị bằng mắt nhìn
  X Display Manager Control Protocol (XDMCP)
  Giao thức điều khiển bộ quản lý hiển thị X (giao thức sử dụng để truyền thông giữa các đầu cuối X và các trạm làm việc chạy UNIX)
  màn hiển thị
  bar graph display
  màn hiển thị biểu đồ thanh
  flowchart picture screen display
  màn hiển thị khái quát
  màn hình
  a display
  màn hình kiểu A
  active matrix display
  màn hình ma trận hoạt động
  active matrix display
  màn hình ma trận tích cực
  active matrix liquid crystal display (AMLCD)
  màn hình tinh thể lỏng ma trận hoạt động
  alphanumeric display terminal
  màn hình chữ-số
  AMLCD (activematrix liquid crystal display)
  màn hình tinh thể lỏng ma trận hoạt động
  AMLCD (activematrix liquid crystal display)
  màn hình tinh thể lỏng ma trận tích cực
  analog display
  màn hình analog
  analog display
  màn hình tương tự
  B-display
  màn hình kiểu B
  background display
  nền màn hình
  basic working display
  màn hình làm việc cơ bản
  basic working display
  màn hình xử lý chính
  big screen display
  màn hình cỡ lớn
  bit map display
  màn hình ánh xạ bit
  bit-mapped display
  màn hình ánh xạ bit
  bit-mapped display
  màn hình ánh xạ bít
  braille display
  màn hình chữ nổi
  browse display
  màn hình tìm duyệt
  C-display
  màn hình kiểu C
  calligraphic display device
  màn hình đồ họa quét hình
  cathode ray tube display
  màn hình tia âm cực
  cathode-ray tube display (CRTdisplay)
  màn hình dùng ống tia âm cực
  character display
  màn hình ký tự
  character display terminal
  màn hình hiển thị kí tự
  clear display
  màn hình trống
  clear display
  màn hình xóa
  color display
  màn hình màu
  colour display
  màn hình màu
  composite display
  màn hình phức hợp
  composite video display
  màn hình video hỗn hợp
  composite video display
  màn hình video phức hợp
  computer display
  màn hình máy tính
  console display
  màn hình điều khiển
  DCI (DisplayControl Interface)
  giao diện điều khiển màn hình
  Dedicated Display Indicator (DDI)
  phân tử chỉ thị màn hình dành riêng
  digital display
  màn hình chữ số
  digital display
  màn hình hiện số
  digital display
  màn hình số
  digital display area
  vùng màn hình số
  display attribute
  thuộc tính màn hình
  display background
  nền màn hình
  display background
  phông màn hình
  display board
  bảng mạch màn hình
  display card
  cạc màn hình
  display component
  thành phần màn hình
  Display Control Interface (DCI)
  giao diện điều khiển màn hình
  Display Control Program (DCP)
  chương trình điều khiển màn hình
  Display Control System (DCS)
  hệ thống điều khiển màn hình
  display device
  thiết bị màn hình
  display element
  phần tử màn hình
  display foreground
  mặt trước màn hình
  display format
  khổ màn hình
  display format
  khuôn màn hình
  display format
  dạng thức màn hình
  display frame
  khung màn hình
  display function
  chức năng màn hình
  display group
  nhóm màn hình
  display image
  hình ảnh màn hình
  display indicator
  chỉ báo màn hình
  display mode
  chế độ màn hình
  display monitor
  màn hình hiển thị
  display page
  trang màn hình
  display picture
  hình ảnh màn hình
  display position
  vị trí màn hình
  display retention
  độ lưu màn hình
  display scrolling
  cuộn màn hình
  display scrolling
  sự cuộn màn hình
  display size
  kích thước màn hình
  display standard
  tiêu chuẩn màn hình
  display tube
  đèn màn hình
  display type
  chữ màn hình
  display unit
  thiết bị màn hình
  dual scan display
  màn hình quét đôi
  edit display
  màn hình soạn thảo
  EL (electroluminescentdisplay)
  màn hình điện phát quang
  Electro-Luminescent Display (ELD)
  màn hình huỳnh quang điện
  electroluminescent display (EL)
  màn hình điện phát quang
  electronic display
  màn hình điện tử
  flat (screen) display
  màn hình phẳng
  flat panel display
  màn hình dẹt
  flat panel display
  màn hình phẳng
  Flat Panel Display (FPD)
  hiển thị màn hình phẳng
  Flat Panel Display Interface (FPDI)
  giao diện hiển thị màn hình phẳng
  flat-panel display
  màn hình phẳng
  flat-panel display
  màn hình tấm phẳng
  formatted display
  màn hình định khuôn
  full-page display
  màn hình toàn trang
  G-display
  màn hình G
  gas-discharge display
  màn hình phẳng plasma
  gas-plasma display
  màn hình plasma khí
  GDI graphic Display Interface
  giao diện màn hình đồ họa
  GDT (graphicdisplay terminal)
  màn hình đồ họa
  graphic (al) display
  màn hình đồ thị
  graphic display
  màn hình đồ họa
  graphic display (device)
  màn hình đồ họa
  graphic display device
  màn hình đồ họa
  Graphic Display Interface (GDI)
  giao diện màn hình đồ họa
  graphic display terminal (GDT)
  màn hình đồ họa
  head-down display
  màn hình HDD
  head-up display
  màn hình HUD
  help display
  màn hình trợ giúp
  holographic heads-up display
  màn hình hiển thị phía trước
  I-display
  màn hình I
  IBM 8514/A display adapter
  bộ điều hợp màn hình IBM 8514/A
  in-vehicle visual display
  màn hình trên xe
  J-display
  màn hình J
  K-display
  màn hình-K
  L-display
  màn hình L
  large-screen display
  màn hình ảnh rộng
  LCD (liquidcrystal display)
  màn hình tinh thể lỏng
  LED display
  màn hình LED
  light-emitting diode display
  màn hình LED
  lighting-emitting diode display
  màn hình điot phát quang
  lighting-emitting diode display
  màn hình LED
  liquid crystal display
  màn hình LCD
  liquid crystal display
  màn hình tinh thể lỏng
  liquid crystal display (LCD)
  màn hình tinh thể lỏng
  liquid crystal display-LCD
  màn hình tinh thể lỏng-LCD
  LSD (large-screen display)
  màn hình ảnh rộng
  MDA (MonochromeDisplay Adapter)
  bộ tương hợp màn hình tương sắc
  megapel display
  màn hình triệu điểm ảnh
  monochrome display
  màn hình đơn sắc
  Monochrome Display (MD)
  màn hình đen trắng
  Monochrome Display Adapter (MDA)
  bộ tương hợp màn hình đơn sắc
  osillographic display
  màn hình máy hiện sóng
  output display
  màn hình đầu ra
  output display terminal
  màn hình đầu ra
  page display
  màn hình nguyên trang
  panel display
  màn hình dẹt
  panel display
  màn hình tấm
  panoramic display screen
  màn hình hiện toàn cảnh
  partitioned display
  màn hình phân chia
  passive matrix display
  màn hình ma trận thụ động
  plasma display
  màn hình Plasma
  point of sale display (posdisplay)
  màn hình ở điểm bán hàng
  point-mode display
  màn hình kiểu điểm
  POS display (pointof sale display)
  màn hình điểm bán
  positive display
  màn hình dương
  positive display
  màn hình dương bản
  professional graphics display
  màn hình đồ họa chuyên nghiệp
  R-display
  màn hình R
  random scan display
  màn hình quét ngẫu nhiên
  rasler-scan display
  màn hình quét mành
  refreshable display
  màn hình làm tươi được
  Screen (videodisplay) (SCRN)
  màn hình (hiển thị video)
  second-level message display
  màn hình thông báo cấp hai
  secondary video display controller
  bộ điều khiển màn hình thứ cấp
  service display
  màn hình dịch vụ
  service display
  màn hình tiện ích
  seven-segment display
  màn hình bảy đoạn
  touch-sensitive display
  màn hình cảm giác
  touch-sensitive display
  màn hình cờ
  transaction display
  màn hình giao dịch (kinh doanh)
  unit of display
  thiết bị hiển thị màn hình
  VDP (videodisplay processor)
  bộ xử lý màn hình video
  VDT (visualdisplay terminal)
  thiết bị đầu cuối màn hình
  vector display
  màn hình vectơ
  video display adapter
  bộ điều hợp màn hình video
  video display adapter
  bộ tương hợp màn hình video
  video display board
  bảng mạch màn hình video
  video display page
  trang màn hình video
  video display processor (VDP)
  bộ xử lý màn hình video
  video display tube
  ống đèn màn hình video
  visual display terminal (VDT)
  đầu cuối màn hình
  working display
  màn hình làm việc
  sự biểu hiện
  sự chỉ báo
  sự đọc ra
  sự hiển thị
  background display
  sự hiển thị nền
  bar graph display
  sự hiển thị biểu đồ thanh
  called number display
  sự hiển thị số đã gọi
  cathode-ray tube display (CRTdisplay)
  sự hiển thị bằng ống tia âm cực
  CLID (callingline identification display)
  sự hiển thị nhận dạng đường gọi
  color display
  sự hiển thị màu
  digital display
  sự hiển thị số
  edit display
  sự hiển thị soạn thảo
  electro-chromatic display
  sự hiển thị sắc điện
  fault display
  sự hiển thị sai hỏng
  fault display
  sự hiển thị sự cố
  head down display
  sự hiển thị đầu hạ thấp
  image display
  sự hiển thị ảnh
  information display
  sự hiển thị thông tin
  instantaneous display
  sự hiển thị tức thời
  LED display
  sự hiển thị bằng LED
  liquid crystal display (LCD)
  sự hiển thị tinh thể lỏng
  live display
  sự hiển thị trực tiếp
  LSD (large-screen display)
  sự hiển thị màn ảnh rộng
  non sequenced display
  sự hiển thị không liên tục
  output display terminal
  sự hiển thị dữ liệu ra
  part-page display
  sự hiển thị phần trang
  radar display
  sự hiển thị rađa
  raster display
  sự hiển thị theo mành
  remote display
  sự hiển thị từ xa
  sequenced display
  sự hiển thị tuần tự
  seven-segment display
  sự hiển thị bảy đoạn
  specification display
  sự hiển thị đặc tả
  transaction display
  sự hiển thị giao dịch
  visual display
  sự hiển thị nhìn thấy
  sự quảng cáo
  sự trình bày
  polar display
  sự trình bày cực
  trình bày
  display box
  hộp trình bày
  display command
  lệnh trình bày
  polar display
  sự trình bày cực

  Kinh tế

  bày ra
  chữ cỡ nổi bật
  sự bày (hàng)
  department display
  sự bày hàng ở cửa hàng bách hóa
  jumble display
  sự bày hàng lẫn lộn
  jumble display
  sự bày hàng lẫn lộn để khách chọn
  shelf display
  sự bày hàng lên giá
  triển lãm (hàng hóa)
  trưng bày
  counter display
  sự trưng bày quầy hàng
  display advertising
  quảng cáo trưng bày
  display allowance
  cấp khoản trưng bày
  display outer
  phần ngoài trưng bày
  display self
  bàn trưng bày hàng
  dump display
  trưng bày bán hạ giá
  island display
  trưng bày tách biệt
  mass display
  sự trưng bày tập trung
  point of purchase display
  điểm trưng bày bán
  product display
  trưng bày sản phẩm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X