• Thông dụng

  Danh từ

  Giá chợ (không phải thực giá)

  Kinh tế

  gíá trị ngoại lai
  giá trị ngoại tại (không phải giá trị cố hữu)
  giá chợ (không phải thực giá)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X