• Thông dụng

  Viết tắt
  (tin học) ngôn ngữ FORTRAN ( Formula Translation)

  Kỹ thuật chung

  ngôn ngữ FORTRAN
  EFL (extendedFORTRAN language)
  ngôn ngữ Fortran mở rộng
  extended FORTRAN language (EFL)
  ngôn ngữ Fortran mở rộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X