• /ɪksten.dɪd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mở rộng ra; rộng khắp
  Kéo dài
  extended payment
  việc trả tiền kéo dài
  (ngôn ngữ) mở rộng
  simple extented sentences
  câu đơn mở rộng

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  được mở rộng
  được kéo dài

  Kỹ thuật chung

  mở rộng được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X