• Kinh tế

  giá trị danh nghĩa
  face-amount certificate
  giấy chứng giá trị danh nghĩa
  số tiền danh nghĩa
  số tiền ghi trên phiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X