• /fə'mijəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) gia đình; (thuộc) người trong gia đình

  Chuyên ngành

  Y học

  theo giãnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  family , home , homely , household

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X