• /´fa:st¸æktiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tác động nhanh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  tác dụng nhanh
  fast-acting relay
  rơle tác dụng nhanh
  fast-acting trip
  cữ chặn tác dụng nhanh
  fast-acting trip valve
  van nhả tác dụng nhanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X