• /´ri:lei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kíp ngựa (tốp ngựa thay cho tốp trước đã mệt)
  Ca, kíp (thợ)
  to work in (by) relays
  làm việc theo ca kíp
  Số lượng đồ vật để thay thế
  (thể dục,thể thao) cuộc chạy đua tiếp sức
  (điện học) Rơle
  frequency relay
  rơle tần số
  electromagnetic type relay
  rơle điện tử
  (rađiô) chương trình tiếp âm
  ( định ngữ) tiếp âm

  Nội động từ

  Làm theo kíp; sắp đặt theo kíp
  (rađiô) tiếp âm
  relay a broadcast
  tiếp âm một buổi truyền thanh
  (điện học) đặt rơle

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Rơle

  Rơle

  Giao thông & vận tải

  rơle (tín hiệu)

  Ô tô

  công tắc rờ le

  Giải thích VN: Là công tắc hoạt động bằng điện.

  Toán & tin

  bộ rơle

  Xây dựng

  ca

  Điện

  kế điện

  Kỹ thuật chung

  chuyển tiếp
  aerial relay mast
  cột chuyển tiếp rađiô
  Alarm Relay Unit (ARU)
  khối chuyển tiếp cảnh báo
  automatic relay
  sự chuyển tiếp tự động
  Bridge Relay Element (BRE)
  phần tử chuyển tiếp cầu
  Cell Relay Function (ATM) (CRF)
  chức năng chuyển tiếp ô
  Cell Relay Service (ATM) (CRS)
  dịch vụ chuyển tiếp ô
  Community Antenna Relay Service (CARS)
  dịch vụ chuyển tiếp theo ăng ten cộng đồng
  Data Relay Satellite (DRS)
  vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu
  Dedicated User Port (FrameRelay) (DUP)
  cổng người dùng dành riêng (chuyển tiếp khung)
  Digital Radio Relay System (DRRS)
  hệ thống vô tuyến chuyển tiếp số
  European Data Relay Satellite (EDRS)
  Vệ tinh chuyển tiếp số liệu châu Âu
  fast slaving relay
  sự chuyển tiếp tùy động nhanh
  Frame Relay (FR)
  chuyển tiếp khung
  Frame Relay Access Device (FRAD)
  thiết bị truy nhập chuyển tiếp khung
  Frame Relay Bearer Service (FRBS)
  dịch vụ tải tin của chuyển tiếp khung
  Frame Relay Forum (FRF)
  Diễn đàn chuyển tiếp khung (Frame Relay)
  Frame Relay Service (FRS)
  dịch vụ chuyển tiếp khung
  Frame Relay Switch (FRS)
  chuyển mạch của chuyển tiếp khung
  frame-relay frame
  khung chuyển tiếp khung
  frame-relay frame handler (FRFH)
  bộ xử lý chuyển tiếp khung
  frame-relay network
  mạng chuyển tiếp khung
  frame-relay switch
  chuyển mạch chuyển tiếp khung
  frame-relay switching equipment (FRSE)
  thiết bị chuyển mạch chuyển tiếp khung
  frame-relay terminal equipment (FRTE)
  thiết bị đầu cuối chuyển tiếp khung
  FRFH (frame-relay frame handler)
  bộ xử lý chuyển tiếp khung
  FRSE (frame-relay switching equipment)
  chuyển tiếp khung
  FRTE (frame-relay terminal equipment)
  thiết bị đầu cuối chuyển tiếp khung
  geostationary relay station
  trạm chuyển tiếp địa hình
  geostationary relay station
  trạm chuyển tiếp địa tĩnh
  Internet Relay Chat (IRC)
  Chat chuyển tiếp Internet (giao thức "party-line"toàn cầu)
  major relay station
  trạm chuyển tiếp chính
  microwave relay station
  trạm chuyển tiếp vi ba
  minor relay station
  trạm chuyển tiếp phụ
  mobile relay station
  trạm chuyển tiếp di động
  Public Frame Relay Service (PFRS)
  dịch vụ chuyển tiếp khung công cộng
  radio relay line
  đường vô tuyến chuyển tiếp
  radio relay line mast
  cột (của) đường chuyển tiếp rađiô
  radio relay mast
  cột chuyển tiếp rađiô
  Radio Relay Reference Point (RRRP)
  điểm chuẩn của vô tuyến chuyển tiếp
  radio relay system
  hệ chuyển tiếp vô tuyến
  radio relay system
  hệ thống chuyển tiếp vô tuyến
  radio-relay route
  đường chuyển tiếp vệ tinh
  relay arm
  cần chuyển tiếp
  relay broadcast station
  trạm truyền thanh chuyển tiếp
  relay broadcast station
  trạm truyền thông chuyển tiếp
  relay channel
  kênh chuyển tiếp
  Relay Ladder Logic (RLL)
  lôgic chuyển tiếp bậc thang
  relay open system
  hệ thống mở chuyển tiếp
  relay satellite
  vệ tinh chuyển tiếp
  relay station
  đài chuyển tiếp
  relay stud
  đài chuyển tiếp
  relay stud
  trạm chuyển tiếp
  relay system
  hệ chuyển tiếp
  relay transaction
  hệ thống chuyển tiếp
  relay transmitter
  máy phát chuyển tiếp
  relay, hot wire
  giao dịch chuyển tiếp
  SIP Relay Interface (SMDS) (SRI)
  Giao diện chuyển tiếp SIP (SMDS)
  synchronous relay satellite
  vệ tinh chuyển tiếp đồng bộ
  tape-relay station
  trạm chuyển tiếp dùng băng
  television relay
  truyền hình chuyển tiếp
  television relay system
  hệ thống chuyển tiếp truyền hình
  Token Ring Bridge Relay Function (TRBRF)
  chức năng chuyển tiếp cầu của vòng thẻ bài-chức năng cầu nối đa cổng bên trong nhằm liên kết các vòng để hình thành một miền
  Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS)
  hệ thống vệ tinh theo dõi và chuyển tiếp dữ liệu
  trunk relay set
  đường trục chuyển tiếp
  two-frequency radio relay system
  hệ chuyển tiếp vô tuyến hai tần
  kíp
  đặt rơle
  rơle

  Giải thích VN: Là một công tắc do một tín hiệu điện kích hoạt. Bộ tiếp sóng cho phép điều khiển một tín hiệu khác mà không cần định tuyến tín hiệu kia đến trạm điều khiển, và nó cũng cho phép một tín hiệu có dòng điện tương đối thấp (tín hiệu được dùng để kích hoạt rờ le) điều khiển một tín hiệu có dòng điện cao hơn.

  4 PDT relay
  rơle 4 PDT
  4 PDT relay
  rơle hai ngả bốn cực
  4 PST relay
  rơle 4 PST
  4 PST relay
  rơle một ngả bốn cực
  ABS relay valve
  van rơle ABS
  AC armature relay
  rơle AC
  AC armature relay
  rơle phần ứng AC
  AC relay
  rơle AC
  AC relay
  rơle phần ứng AC
  accelerating relay
  rơle khởi động
  accelerating relay
  rơle tăng tốc
  acceleration relay
  rơle khởi động
  active power relay
  rơle công suất hữu công
  active power relay
  rơle công suất tác dụng
  air relay
  rơle không khí
  alarm relay
  rơle báo động
  all-or-nothing relay
  rơle ngưỡng
  alternating current relay
  rơle (dùng điện) xoay chiều
  ancillary protection relay
  rơle bảo vệ phụ
  annunciator relay
  rơle chỉ báo
  attracted-armature relay
  rơle phần ứng bị hút
  automatic relay
  rơle tự động
  automatic selective control relay
  rơle điều khiển chọn lọc tự động
  auxiliary and indicating relay
  rơle phụ có chỉ thị
  auxiliary relay
  rơle phụ
  backup relay
  rơle dự phòng
  balanced relay
  rơle cân bằng
  battery change-over relay
  rơle đổi acquy
  biased relay
  rơle định thiên
  bistable relay
  rơle hai trạng thái
  bistable relay
  rơle hai vị trí
  bistable relay
  rơle lưỡng ổn
  bistable relay
  rơle trạng thái ổn định
  Buchholz relay
  rơle Buchholz
  buchholz relay
  rơle hơi
  buchholz relay
  rơle khí
  bus bar protection relay
  rơle bảo vệ thanh cái
  busy relay
  rơle báo bận
  cage relay
  rơle thang máy
  capacitance relay
  rơle điện dung
  center stable relay
  rơle ổn định ở tâm
  centre stable relay
  rơle ổn định ở tâm
  change-over relay
  rơle chuyển đổi
  change-over relay
  rơle thay đổi
  checking relay
  rơle kiểm tra
  clock relay
  rơle định thời
  clock relay
  rơle đồng hồ
  closing relay
  rơle đóng mạch
  coaxial relay
  rơle đồng trục
  command relay
  rơle phát lệnh
  control relay
  rơle điều khiển
  cored relay
  rơle cần kín
  counting relay
  rơle đếm
  current balance relay
  rơle cân bằng dòng
  current balance relay
  rơle cân dòng điện
  current comparison protection relay
  rơle bảo vệ (kiểu) so dòng
  current difference (protection) relay
  rơle (bảo vệ so) lệch dòng
  current overload (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) quá dòng
  current relay
  rơle dòng
  current relay
  rơle dòng (điện)
  current relay
  rơle dòng điện
  cutoff relay
  rơle cắt mạch
  cutoff relay
  rơle ngắt
  DC relay
  rơle DC
  DC relay
  rơle dòng một chiều
  dead machine relay
  rơle cắt khi máy dừng
  decoding relay
  rơle giải mã
  defrost switch [relay]
  rơle thời gian phá băng
  delay mode relay
  rơle chế độ trì hoãn
  delay relay
  rơle tác dụng chậm
  delay relay
  rơle trễ
  delay relay
  rơle trì hoãn
  delayed relay
  rơle trễ
  detecting relay
  rơle đo lường
  detecting relay
  rơle phát hiện
  differential protection relay
  rơle bảo vệ so lệch
  differential protection relay
  rơle bảo vệ vi sai
  differential relay
  rơle so lệch
  differential relay
  rơle vi sai
  digital relay
  rơle (hiện) số
  DIP relay
  rơle DIP
  dipper relay
  rơle nhận chìm
  direct current relay
  rơle (dùng điện) một chiều
  direct-current relay
  rơle DC
  direct-current relay
  rơle dòng một chiều
  directional over-current relay
  rơle quá dòng có hướng
  directional power relay
  rơle công suất có hướng
  directional relay
  rơle có hướng
  directional relay
  rơle định hướng
  disconnect relay
  rơle ngắt
  discriminating relay
  rơle chọn lọc
  discriminating relay
  rơle phân biệt
  distance (protection) relay
  rơle (bảo vệ) khoảng cách
  distance relay
  rơle khoảng cách
  double-armature relay
  rơle phần ứng kép
  double-pole single-throw relay
  rơle DPST
  DPST relay
  rơle DPST
  dry reed relay
  rơle lưỡi gà khô
  dual-coil latching relay
  rơle chốt hai cuộn dây
  dynamometer relay
  rơle điện động
  dynamometer relay
  rơle kiểu động lực
  electric relay
  rơle điện
  electric relay
  rơle dòng điện
  electrical relay
  rơle điện
  electrical relay
  rơle dòng điện
  electrodynamic relay
  rơle điện động
  electromagnetic relay
  rơle điện từ
  electromagnetic type relay
  rơle (kiểu) điện từ
  electromechanical relay
  rơle điện cơ
  electron relay
  rơle điện tử
  electronic relay Tale
  rơle điện tử Tale
  electrostatic relay
  rơle tĩnh điện
  electrothermal relay
  rơle điện nhiệt
  electrothermal relay
  rơle nhiệt điện
  elevator photoelectronic relay
  rơle quang điện thang máy
  fast slaving relay
  rơle tùy động nhanh
  fast-acting relay
  rơle tác dụng nhanh
  field relay
  rơle chống mất kích từ
  flat relay
  rơle dạng tấm
  flux-diversion relay
  rơle từ thông đổi hướng
  frame relay
  rơle mành
  frequency relay
  rơle tần số
  gas and pressure-actuated protective relay
  rơle Buchholz
  gas pressure relay
  rơle áp suất khí
  gas relay
  rơle áp lực khí
  gas relay
  rơle hơi
  gas relay
  rơle khí
  gas-filled relay
  rơle chứa khí
  general-purpose relay
  rơle đa năng
  generator protection relay
  rơle bảo vệ máy phát
  ground protection relay
  rơle bảo vệ chạm đất
  guard relay
  rơle bảo vệ
  guarding relay
  rơle bảo vệ
  hermetically sealed relay
  rơle che kín
  high impedance differential relay
  rơle so lệch trở kháng cao
  high speed tripping relay
  rơle cắt máy (ngắt) tốc độ nhanh
  high-speed relay
  rơle tốc độ cao
  hold relay
  rơle cố định
  homing relay
  rơle trở về
  hot-wire relay
  rơle dây nhiệt
  hybrid relay
  rơle lai
  ice detector relay
  rơle phát hiện băng
  impedance relay
  rơle trở kháng
  impedance relay
  rơle trở kháng (tổng trở)
  impulse relay
  rơle xung
  incomplete sequence relay
  rơle thứ tự thiếu
  indicating flag relay
  rơle chỉ báo kiểu con bài
  indicating relay
  rơle chỉ thị
  indicating relay
  rơle tín hiệu
  induction disk relay
  rơle đĩa cảm ứng
  induction relay
  rơle cảm ứng
  inductive relay
  rơle cảm ứng
  instantaneous overcurrent relay
  rơle quá dòng tức thời
  instantaneous relay
  rơle tác động tức thời
  instantaneous relay
  rơle tức thời
  instrument-type relay
  rơle cảm biến
  instrument-type relay
  rơle kiểu dụng cụ đo
  instrument-type relay
  rơle kiểu máy đo
  interlock relay
  rơle khóa liên động
  interlock relay
  rơle tự khóa
  interlocking relay
  rơle khóa liên động
  interlocking relay
  rơle tự khóa
  intermediate relay
  rơle trung gian
  interturn-fault relay
  rơle báo hiệu chập vòng
  inverse time relay
  rơle thời gian nghịch đảo
  keyer relay
  rơle khóa điện báo
  keyer relay
  rơle manip
  latch-in relay
  rơle chốt
  latch-in relay
  rơle khóa
  latching relay
  rơle cài chốt
  latching relay
  rơle chốt
  level control relay
  rơle điều chỉnh mức (lỏng)
  light relay
  quang rơle
  light relay
  rơle ánh sáng
  light relay
  rơle quang điện
  light relay
  rơle quang kích
  limit value relay
  rơle giá trị giới hạn
  line protection relay
  rơle bảo vệ đường dây
  line relay
  rơle dòng
  line relay
  rơle đường dây
  link relay
  rơle liên kết
  link relay
  rơle tuyến truyền
  liquid pressure relay
  rơle áp suất chất lỏng
  lock-up relay
  rơle khóa liên động
  locking-out relay
  rơle khóa liên động
  loop relay
  rơle đường dây
  low voltage relay
  rơle điện áp thấp
  low-voltage relay
  rơle điện thấp
  machine protection relay
  rơle bảo vệ máy
  magnetic amplifier relay
  rơle khuếch đại từ
  magnetic latching relay
  rơle chốt từ tính
  magnetic overload relay
  rơle quá tải từ
  magnetic overload relay
  rơle quá tải từ tính
  magnetic relay
  rơle từ
  magnetic switch (relay)
  rơle có từ tính
  marginal relay
  rơle biên
  master fail relay
  rơle chính kiểm soát hư hỏng
  maximum voltage relay
  rơle điện áp cực đại
  measuring relay
  rơle cảm biến
  measuring relay
  rơle đo lường
  measuring relay
  rơle kiểu dụng cụ đo
  measuring relay
  rơle phát hiện
  mechanically interlocked relay
  rơle liên khóa cơ khí
  mercury relay
  rơle thủy ngân
  mercury-wetted reed relay
  rơle cọng từ thủy ngân
  mercury-wetted relay
  rơle cọng từ thủy ngân
  mercury-wetted relay
  rơle thủy ngân
  mercury-wetted relay
  rơle tiếp xúc thủy ngân
  meter-type relay
  rơle cảm biến
  meter-type relay
  rơle điện kế
  meter-type relay
  rơle đo lường
  meter-type relay
  rơle kiểu điện kế
  meter-type relay
  rơle kiểu dụng cụ đo
  meter-type relay
  rơle kiểu máy đo
  microprocessor-based relay
  rơle vi xử lý
  miniature relay
  rơle loại nhỏ
  miniature relay
  rơle tý hon
  minimum current relay
  rơle dòng điện cực tiểu
  minimum power relay
  rơle công suất nhỏ nhất
  monitoring relay
  rơle giám sát
  monostable relay
  rơle đơn ổn
  moving coil relay
  rơle có cuộn dây động
  moving coil relay
  rơle có cuộn dòng
  multi-function protection relay
  rơle bảo vệ đa năng
  multiple contact relay
  rơle nhiều tiếp điểm
  multiposition relay
  rơle nhiều vị trí
  multiposition relay
  rơle tác dụng từng nấc
  negative-phase-sequence relay
  rơle thứ tự pha âm
  negative-phase-sequence relay
  rơle thứ tự pha ngược
  network master relay
  rơle chính của mạng điện
  network phasing relay
  rơle định pha của mạng điện
  network protection relay
  rơle bảo vệ lưới điện
  network relay
  rơle mạng
  neutral polar relay
  rơle cực trung tính
  neutral relay
  rơle không phân cực
  neutral relay
  rơle trung hòa
  neutral relay
  rơle trung tính
  non-contact relay
  rơle không tiếp điểm
  non-polarized relay
  rơle không phân cực
  nonpolarized relay
  rơle trung hòa
  nonpolarized relay
  rơle trung tính
  numerical relay
  rơle số
  off-delay relay
  rơle ngắt trễ
  on-delay relay
  rơle tạo trễ
  open-phase relay
  rơle pha hở
  operate relay
  rơle vận hành
  optical relay
  rơle quang
  optically-coupled solid state relay
  rơle mạch rắn ghép quang
  out-of-step protective relay
  rơle bảo vệ lệch đồng bộ
  over excitation relay
  rơle quá kích từ
  over-fluxing relay
  rơle quá từ thông
  over-undervoltage relay
  rơle quá áp-sụt áp
  overcurrent (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) quá dòng
  overcurrent relay
  rơle quá dòng diện
  overload (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) quá tải
  overload relay
  rơle quá tải
  overvoltage (protection) relay
  rơle (bảo vệ) quá áp
  overvoltage relay
  rơle quá điện áp
  percentage differential relay
  rơle vi sai phần trăm
  permanent magnet relay
  rơle nam châm vĩnh cửu
  phase balance relay
  rơle bù pha
  phase balance relay
  rơle cân bằng pha
  phase comparison protection relay
  rơle bảo vệ (kiểu) so pha
  phase sequence voltage relay
  rơle điện áp thứ tự pha
  phase undervoltage relay
  rơle non áp pha
  phase-balance current relay
  rơle dòng cân bằng pha
  phase-rotation relay
  rơle thứ tự pha
  phase-rotation relay
  rơle trình tự pha
  phase-rotation relay
  rơle xoay pha
  phase-sequence relay
  rơle thứ tự pha
  phase-sequence relay
  rơle trình tự pha
  phase-sequence relay
  rơle xoay pha
  photocoupled solid-state relay
  rơle mạch rắn ghép quang
  photoelectric relay
  rơle quang điện
  photoelectrically operated relay
  rơle vận hành quang điện
  phototube relay
  rơle quang điện
  pilot relay
  rơle kiểm tra
  plug-in relay
  rơle cắm vào
  plunger relay
  rơle có lõi hút
  point control relay for the normal position
  rơle điều khiển trạng thái định vị của ghi
  point control relay for the reverse position
  rơle điều khiển trạng thái phản vị của ghi
  polar relay
  rơle có cực
  polar relay
  rơle cực
  polar relay
  rơle hữu cực
  polar relay
  rơle phân cực
  polarity relay
  rơle phân cực
  polarized relay
  rơle có cực
  polarized relay
  rơle cực hóa
  polarized relay
  rơle phân cực
  positive-phase-sequence relay
  rơle thứ tự pha thuận
  power directional relay
  rơle công suất có hướng
  power directional relay
  rơle định hướng công suất
  power relay
  rơle công suất
  power-direction relay
  rơle công suất có hướng
  power-direction relay
  rơle hướng công suất
  power-factor relay
  rơle hệ số công suất
  primary relay
  rơle sơ cấp
  protection relay
  rơle bảo vệ
  protective relay
  rơle bảo vệ
  pulse relay
  rơle xung
  quick-operating relay
  rơle tác động nhanh
  rate-of-rise relay
  rơle mức tăng
  reactance relay
  rơle điện kháng
  reclosing relay
  rơle đóng lại
  reclosing relay
  rơle tự đóng
  rectifier bridge relay
  rơle cầu chỉnh lưu
  reed contact relay
  rơle tiếp điểm cộng từ
  reed relay
  rơle cần
  reed relay
  rơle cọng từ
  reed relay
  rơle lưỡi gà
  reed relay crosspoint
  giao điểm của rơle cọng từ
  reed relay electronic exchange
  tổng đài rơle cọng từ điện tử
  reed relay switch
  công tắc rơle cọng từ
  reed relay switching network
  mạng chuyển mạch rơle cọng từ (viễn thông)
  reed relay system
  hệ rơle cọng từ
  reed relay system
  hệ rơle lưỡi gà
  regulating relay
  rơle điều chỉnh
  relay amplifier
  bộ khuếch đại (kiểu) rơle
  relay amplifier
  bộ khuếch đại rơle
  relay and control cubicle
  tủ điều khiển và rơle
  relay arm
  cần rơle
  relay armature
  phần ứng rơle
  relay board
  bảng rơle
  relay board
  tủ rơle
  relay calculator
  máy tính rơle
  relay case
  vỏ rơle
  relay connection
  liên kết rơle
  relay connection
  mạch có rơle
  relay contact
  công tắc rơle
  relay control system
  hệ thống điều khiển bằng rơle
  relay core
  lõi rơle
  relay designs
  các kiểu rơle
  relay for releasing the switch locking
  rơle mở khóa ghi bị khóa
  relay hum
  tiếng ù rơle
  relay magnet
  nam châm rơle
  relay potential
  rơle điện thế
  relay protection
  bảo vệ rơle
  relay rack
  giàn rơle
  relay selector
  bộ chọn rơle
  relay set
  bộ rơle
  relay spring
  lò xo rơle
  relay switching system
  hệ điện chuyển mạch rơle
  relay transaction
  hệ thống rơle
  relay transmitter
  rơle vô tuyến điện
  relay winding
  cuộn dây rơle
  relay with hysteresis
  rơle trễ
  relay, hot wire
  rơle dây nóng
  relay, magnetic
  rơle dây nóng
  relay, magnetic
  rơle từ tính
  relay, overload
  rơle quá mức
  relay, overload
  rơle từ tính
  relay, potential
  rơle quá mức
  relay-operated
  rơle điện thế
  release relay
  rơle nhả
  remote control relay
  rơle điều khiển từ xa
  reserve cut-in relay
  rơle cắt dự phòng
  residual voltage relay
  rơle điện áp dư
  resonant-reed relay
  rơle cộng từ cộng hưởng
  resonant-reed relay
  rơle lưỡi gà cộng hưởng
  reverse current relay
  rơle dòng điện ngược
  reverse phase relay
  rơle đảo pha
  reverse relay
  rơle dòng (điện) ngược
  reverse-current relay
  rơle dòng (điện) ngược
  reverse-phase relay
  rơle ngược pha
  reverse-power relay
  rơle công suất ngược
  rotary stepping relay
  rơle bước
  rotary stepping relay
  rơle bước quay
  route locking relay
  rơle khóa đường chạy
  safety relay
  rơle an toàn
  safety relay
  rơle bảo vệ
  safety solid state relay
  rơle an toàn điện tử
  sealed relay
  rơle cặp chì
  sealed relay
  rơle hàn kín
  secondary relay
  rơle thứ cấp
  selector relay
  rơle bộ chọn
  self-resetting relay
  rơle tự đặt lại
  self-resetting relay
  rơle tự thiết lập lại
  semi-conductive relay
  rơle bán dẫn
  semiconductor relay
  rơle bán dẫn
  sensing relay
  rơle cảm biến
  sensing relay
  rơle đo lường
  sensing relay
  rơle kiểu máy đo
  sensitive relay
  rơle nhạy
  sequence relay
  rơle tuần tự
  series relay
  rơle nối tiếp
  set of relay for alarm signaling device
  bộ rơle phát hệ thống tín hiệu báo động
  shaft current relay
  rơle dòng điện trục
  short-circuit relay
  rơle bảo vệ ngắn mạch
  signal relay
  rơle tín hiệu
  signalling relay
  rơle an toàn
  signalling relay
  rơle tín hiệu
  single coil latching relay
  rơle chốt một cuộn dây
  single coil latching relay
  rơle xung đơn cuộn
  single throw relay
  rơle một vị trí
  slave relay
  rơle phụ thuộc
  slave relay
  rơle thụ động
  slow acting relay
  rơle tác động muộn
  slow operate relay
  rơle tác dụng chậm
  slow-acting relay
  rơle hoạt động chậm
  slow-acting relay
  rơle tác dụng chậm
  slow-acting relay
  rơle trì hoãn
  slow-operate relay
  rơle hoạt động chậm
  slow-operate relay
  rơle tác dụng chậm
  slow-operate relay role
  rơle hoạt động chậm
  slow-release relay
  rơle nhả chậm
  solar relay
  rơle slenoit
  solder-pot relay
  rơle kiểu bình máy hàn
  solder-pot relay
  rơle nhiệt kiểu hàn
  solenoid relay
  rơle solenoit
  solid state relay
  rơle mạch rắn
  Solid State Relay (SSR)
  rơle bán dẫn
  solid-state relay
  rơle bán dẫn
  SPST relay
  rơle SPST
  starting relay
  rơle khởi động
  static analog relay
  rơle tương tự kiểu tĩnh
  static relay
  rơle tĩnh
  stepping relay
  rơle bước
  stepping relay
  rơle bước nhảy
  stepping relay
  rơle bước nhẩy
  stepping relay
  rơle bước quay
  stepping relay
  rơle nhiều vị trí
  stepping relay
  rơle tác dụng từng nấc
  storage relay
  rơle nhớ
  subminiature relay
  rơle cực nhỏ
  supersensitive relay
  rơle siêu chạy
  supersensitive relay
  rơle siêu nhạy
  switch relay
  rơle chuyển mạch
  switching-through relay
  rơle chuyển xuyên
  symmetrical protective relay
  rơle bảo vệ đối xứng
  symmetrical relay
  rơle đối xứng
  synchro-check relay
  rơle kiểm tra đồng bộ
  synchronizing relay
  rơle đồng bộ hóa
  tachometric relay
  rơle đo tốc độ
  telephone relay
  rơle điện thoại
  thermal overload relay
  rơle nhiệt bảo vệ quá tải
  thermal overload relay
  rơle quá tải nhiệt
  thermal relay
  rơle nhiệt
  thermionic relay
  rơle electron nhiệt
  thermionic relay
  rơle nhiệt điện tử
  thermocouple relay
  rơle nhiệt ngẫu
  three-step relay
  rơle ba nấc
  time delay relay
  rơle có mạch trễ
  time delay relay
  rơle có tác dụng chặn
  time delay relay
  rơle tác dụng chậm
  time delay relay
  rơle trễ thời gian
  time lag relay
  rơle tác dụng chậm
  time lag relay
  rơle trễ thời gian
  time lag relay
  rơle trì hoãn
  time relay
  rơle thời gian
  time-current relay
  rơle dòng thời gian
  time-delay closing relay
  rơle đóng chậm
  time-delay opening relay
  rơle mở tác động trễ
  time-delay relay
  rơle thời trễ
  time-delay relay
  rơle trễ thời gian
  time-delay relay
  rơle trì hoãn
  time-delay starting relay
  rơle khởi động chậm
  time-delay stop relay
  rơle dừng tác động trễ
  time-lag relay
  rơle định thời
  time-lag relay
  rơle thời gian
  time-locking relay
  rơle khóa theo thời gian
  time-overcurrent relay
  rơle quá dòng thời gian
  timing relay
  rơle định thời
  timing relay
  rơle đồng bộ
  timing relay
  rơle thời gian
  track relay
  rơle dọc đường ray
  transformer thermal relay
  rơle nhiệt của biến áp
  transient earth-fault relay
  rơle (báo) chạm đất quá độ
  trigger relay
  rơle khởi động
  trigger relay
  rơle trigơ
  trip relay
  rơle ngắt máy
  tripping relay
  rơle ngắt
  tripping relay
  rơle ngắt máy
  tuned relay
  rơle được điều hưởng
  two-element relay
  rơle hai phần tử
  two-stage relay
  rơle hai tầng
  under-frequency relay
  rơle sụt tần
  under-frequency relay
  rơle tần số thấp
  under-power relay
  rơle kém công suất
  undercurrent (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) sụt dòng
  undercurrent relay
  rơle dòng non
  undercurrent relay
  rơle dòng yếu
  underload (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) sụt tải
  underload relay
  rơle dưới gánh
  underload relay
  rơle dưới mức
  undervoltage (protection) relay
  rơle (bảo vệ chống) sụt áp
  undervoltage relay
  rơle điện áp thấp
  unit sequence start relay
  rơle khởi động thứ tự máy
  vacuum relay
  rơle chân không
  vane relay
  rơle đĩa động
  vane relay
  rơle hình đĩa
  vane-type relay
  rơle kiểu có bánh cánh
  variable relay
  rơle biến đổi
  voltage balance relay
  rơle cân bằng điện áp
  voltage directional relay
  rơle điện áp có hướng
  voltage relay
  rơle điện áp
  voltage-regulating relay
  rơle điều chỉnh điện áp
  wet-reed relay
  rơle lưỡi gà ướt
  wiper-closing relay
  rơle nối mạch chổi
  working current relay
  rơle dòng làm việc
  working current relay
  rơle hoạt động
  zero phase-sequence relay
  rơle thứ tự không
  zero sequence power relay
  rơle công suất thứ tự không
  rơle điện
  capacitance relay
  rơle điện dung
  dynamometer relay
  rơle điện động
  electrodynamic relay
  rơle điện động
  electromagnetic relay
  rơle điện từ
  electromechanical relay
  rơle điện cơ
  electron relay
  rơle điện tử
  electronic relay Tale
  rơle điện tử Tale
  electrothermal relay
  rơle điện nhiệt
  low voltage relay
  rơle điện áp thấp
  low-voltage relay
  rơle điện thấp
  maximum voltage relay
  rơle điện áp cực đại
  meter-type relay
  rơle điện kế
  phase sequence voltage relay
  rơle điện áp thứ tự pha
  reactance relay
  rơle điện kháng
  relay potential
  rơle điện thế
  relay-operated
  rơle điện thế
  residual voltage relay
  rơle điện áp dư
  telephone relay
  rơle điện thoại
  undervoltage relay
  rơle điện áp thấp
  voltage directional relay
  rơle điện áp có hướng
  voltage relay
  rơle điện áp
  rơle tự động

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  check , hold on , keep

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X