• (đổi hướng từ Fecundating)
  /´fi:kən¸deit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (sinh vật học) làm cho thụ thai, làm cho thụ tinh
  Làm cho màu mỡ (đất)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  enrich

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X