• /´feru:l/

  Thông dụng

  Cách viết khác ferrel

  Danh từ

  Sắt bịt đầu, sắt bịt đầu ống
  Vòng sắt đệm, vòng sắt nối

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  ống tăng bền
  vòng sắt đệm

  Hóa học & vật liệu

  bịt đầu ống

  Vật lý

  đai chuôi

  Xây dựng

  ống bịt
  ống măng sông

  Điện tử & viễn thông

  vòng bọc

  Kỹ thuật chung

  đai
  đầu bịt
  măng sông
  ống bọc cán
  ống kẹp
  ống nối
  vành
  pile ferrule
  vành đai cọc
  vành tụ điện
  vành tỳ
  vòng kẹp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X