• /ˈfitl/

  Thông dụng

  Cách viết khác foetal

  Như foetal

  Chuyên ngành

  Y học

  (thuộc) thai, phôi
  fetal cell
  tế bào phôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X