• /sel/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ô, ngăn
  Phòng nhỏ
  Xà lim
  condemned cell
  xà lim giam những người bị kết án tử hình
  Lỗ tổ ong
  (điện học) pin

  =(sinh học) Tế bào

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  hộc bình
  phần tử pin
  tế bào (quang điện)

  Ô tô

  hộc bình điện

  Toán & tin

  ngăn (máy tính)
  ô

  Giải thích VN: Trong bảng tính điện tử, đây là một khuôn hình chữ nhật tạo thành do sự giao nhau của một hàng và một cột. Bạn có thể nhập vào đó những thông tin dưới dạng văn bản (nhãn) hoặc các số (giá trị).

  Xây dựng

  hốc ngăn
  ngăn hốc
  điện trì

  Điện lạnh

  bình (điện phân)
  Allan cell
  bình điện phân Allan
  cell voltage
  điện áp bình (điện phân)

  Điện

  ô lưu giữ
  pin

  Giải thích VN: Thiết bị cung cấp điện năng dùng chất điện phân, gồm dương cực và âm cực bằng kim loại khác nhau đặt trong một chất điện phân.

  pin (acquy)
  Bacon cell
  pin (acquy) Bacon

  Kỹ thuật chung

  bình điện

  Giải thích VN: Thiết bị cung cấp điện năng dùng chất điện phân, gồm dương cực và âm cực bằng kim loại khác nhau đặt trong một chất điện phân.

  Allan cell
  bình điện phân Allan
  battery cell
  ngăn của bình điện
  cell connector
  khâu nối bình điện
  cell cover
  nắp bọc bình điện
  cell secondary
  bình điện thứ cấp
  cell secondary
  bình điện xạc lại được
  cell voltage
  điện áp bình (điện phân)
  electrolytic cell
  bình điện phân
  mercury cell
  bình điện có thủy ngân
  nickel cadmium cell
  bình điện catmi niken
  series cell
  bình điện nối tiếp
  storage cell
  hộc bình điện
  bình điện phân
  Allan cell
  bình điện phân Allan
  cell voltage
  điện áp bình (điện phân)
  buồng
  air cell diesel engine
  động cơ điêzen có buồng khí
  cell room
  buồng giam
  diffusion cell
  buồng khuếch tán
  hot cell
  buồng "nóng"
  hot cell
  buồng phóng xạ mạnh
  hot cell
  buồng phóng xạ mức cao
  immersion cell
  buồng lặn
  power transformer cell
  buồng biến áp
  reactor cell
  buồng lò phản ứng
  cảm biến
  load cell
  cảm biến tải trọng
  load cell
  máy cảm biến tải trọng
  hộp
  khe nứt
  khoang, ô nhỏ

  Giải thích EN: Any small, limited space or compartment..

  Giải thích VN: Khoang chứa hoặc một khoảng không gian nhỏ, giới hạn.

  khối

  Giải thích VN: Trong bảng tính điện tử, đây là một khuôn hình chữ nhật tạo thành do sự giao nhau của một hàng và một cột. Bạn có thể nhập vào đó những thông tin dưới dạng văn bản (nhãn) hoặc các số (giá trị).

  acoustic cell block
  khối tổ ong hút âm
  cell block
  khối các ô
  cell block coordinates
  tọa độ khối ô
  cell cube
  khối ô
  cell mouting
  sự lắp từng khối
  concrete monolithic cell member
  cấu kiện ô liền khối bằng bê tông
  concrete monolithic cell wall
  tường ngăn ô liền khối bằng bêtông
  degenerate cell
  khối suy biến
  horizontal cell tile
  khối gồm có lỗ nằm ngang
  Severely Errored Cell Block (SECB)
  khối tế bào bị lỗi nghiêm trọng
  khu vực
  ngăn

  Giải thích VN: Trong bảng tính điện tử, đây là một khuôn hình chữ nhật tạo thành do sự giao nhau của một hàng và một cột. Bạn có thể nhập vào đó những thông tin dưới dạng văn bản (nhãn) hoặc các số (giá trị).

  battery cell
  ngăn của bình điện
  binary cell
  ngăn nhị phân
  cartridge cell
  ngăn hộp
  cell constant
  hằng số ngăn
  cell quay wall
  tường bến tàu có nhiều ngăn
  cellar cell
  ngăn hốc
  circular cell cofferdam
  đê quai kiểu ngăn tròn
  concrete monolithic cell wall
  tường ngăn ô liền khối bằng bêtông
  conductivity cell
  ngăn dẫn điện
  data cell
  ngăn dữ liệu
  degenerate cell
  ngăn suy biến
  diaphragm cell
  tế bào màng ngăn
  Gibbs diaphragm cell
  khoang có màng ngăn Gibbs
  Hooker diaphragm cell
  khoang có màng ngăn Hooker
  memory cell
  ngăn nhớ
  memory cell
  ngăn nhớ, ô nhớ
  mercury cell
  bình điện có thủy ngân
  mercury cell
  bộ pin thủy ngân
  mercury cell
  pin thủy ngân
  multi-cell dust collector
  máy hút bụi nhiều ngăn
  Nelson diaphragm cell
  màng ngăn Nelson
  partially selected cell
  ngăn nhớ chọn lọc riêng
  power transformer cell
  ngăn biến áp
  semicircular cofferdam cell
  ngăn đê quai hình bán nguyệt
  sheet pile cell
  ngăn bằng cọc tấm
  storage cell
  ngăn lưu trữ
  storage cell
  ngăn nhớ
  storage cell
  ngăn nhớ, ô nhớ
  storage cell
  ô nhớ, ngăn nhớ
  suction cell filter
  thiết bị lọc kiểu ngăn hút
  three-cell furnace
  lò ba ngăn
  two-cell box girder
  dầm hộp 2 ngăn
  two-cell capacitor
  tụ hai ngăn
  working cell
  ngăn làm việc
  ngăn (chứa máy)
  độ rỗng
  cell width
  độ rộng ô
  đơn nguyên
  lỗ hổng
  lỗ tổ ong
  máy tuyển nổi
  pneumatic flotation cell
  máy tuyển nổi dùng khí nén
  ô mạng
  base-centered cell
  ô mạng đáy tâm
  space (grid) cell
  ô mạng không gian (của kết cấu lưới)
  ô nhớ
  phân tử
  alkaline cell
  phần tử acquy kiềm
  binary cell
  phân tử nhị phân
  cellar cell
  phần tử pin
  composition cell
  phần tử bố cục
  composition cell
  phần tử hợp thành
  composition cell
  phần tử tổ hợp
  conductivity measuring cell
  phần tử đo độ dẫn điện
  constituent cell
  phần tử bố cục
  constituent cell
  phần tử phối hợp
  end cell
  phần tử acquy cuối
  half cell, half element
  nửa phân tử
  Kerr cell
  phần tử Kerr
  lead acid cell
  phần tử ắc qui axít chì
  memory cell
  phần tử nhớ
  Pockels cell
  phần tử Pockels
  primary cell
  phần tử pin sơ cấp
  regulator cell
  phần tử acquy điều chỉnh
  secondary cell
  phần tử thứ cấp
  selenium cell
  phần tử selen
  steel-alkaline cell
  phần tử acquy kiểm-thép
  storage cell
  phần tử lưu trữ
  storage cell
  phần tử chứa điện
  storage cell
  phần tử của bộ nhớ
  structural cell
  phần tử của cấu trúc
  phần tử
  alkaline cell
  phần tử acquy kiềm
  binary cell
  phân tử nhị phân
  cellar cell
  phần tử pin
  composition cell
  phần tử bố cục
  composition cell
  phần tử hợp thành
  composition cell
  phần tử tổ hợp
  conductivity measuring cell
  phần tử đo độ dẫn điện
  constituent cell
  phần tử bố cục
  constituent cell
  phần tử phối hợp
  end cell
  phần tử acquy cuối
  half cell, half element
  nửa phân tử
  Kerr cell
  phần tử Kerr
  lead acid cell
  phần tử ắc qui axít chì
  memory cell
  phần tử nhớ
  Pockels cell
  phần tử Pockels
  primary cell
  phần tử pin sơ cấp
  regulator cell
  phần tử acquy điều chỉnh
  secondary cell
  phần tử thứ cấp
  selenium cell
  phần tử selen
  steel-alkaline cell
  phần tử acquy kiểm-thép
  storage cell
  phần tử lưu trữ
  storage cell
  phần tử chứa điện
  storage cell
  phần tử của bộ nhớ
  structural cell
  phần tử của cấu trúc
  phòng nhỏ
  tế bào
  tế bào quang điện
  barrier layer cell
  tế bào quang điện lớp chặn
  blocking layer cell
  tế bào quang điện lớp chặn
  caesium cell
  tế bào quang điện xesi
  cellar cell
  tế bào (quang điện)
  photo-electric cell
  tế bào quang điện, pin quang điện
  photo-resistance cell
  tế bào quang điện trở
  photo-resistive cell
  tế bào quang điện trở
  photo-voltaic cell array
  bộ pin tế bào quang điện có lớp chắn
  vùng
  Betz cell area
  vùng tế bào Betz (như psychomotor area)
  cell boundary
  biên vùng
  cell change
  sự đổi vùng vô tuyến
  resolving cell
  vùng phân giải (ở rađa)

  Kinh tế

  buồng
  tế bào
  thiết bị khuyếch tán

  Địa chất

  máy tuyển nổi, tế bào, pin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X