• /fetl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều kiện, tình hình, tình trạng
  to be in good (fine) fettle
  trong tình trạng tốt; sung sức; hào hứng vui vẻ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X