• /´kiltə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thứ tự, trật tự
  out of kilter
  không có thứ tự
  in kilter
  có thứ tự


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X