• /´fili¸gri:/

  Thông dụng

  Cách viết khác filagree

  Danh từ

  Đồ vàng bạc chạm lộng
  Vật sặc sỡ mảnh nhẹ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X