• Thông dụng

  Thành Ngữ

  first and foremost
  đầu tiên và trước hết

  Xem thêm first

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X