• /´flæt¸aut/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ
  Hết sức, hết tốc độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X