• Thông dụng

  Thành Ngữ

  cực kỳ say đắm
  He was head over heels in love with the girl next door
  Anh ta chết mê chết mệt cô gái hàng xóm
  nháo nhào, vắt chân lên cổ, hấp tấp, lộn ngược
  We ran head over heels toward the shelter
  Chúng tôi chạy vắt chân lên cổ (nháo nhào) đến chỗ ẩn náu
  She tripped and rolled head over heels down the hill
  Cô ấy trượt chân và lộn nhào xuống dưới chân đồi

  Xem thêm head

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X