• /´flætli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Bằng, phẳng, bẹt
  Thẳng thừng, dứt khoát
  to refuse flatly
  từ chối thẳng thừng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X