• /´pɔzitivli/

  Thông dụng

  Phó từ

  (thông tục) cực kỳ, hết sức, tuyệt đối
  Một cách chắc chắn, một cách quả quyết; khẳng định
  Xác thực, rõ ràng
  Tích cực

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dương
  positively definite matrix
  ma trận xác định dương
  positively infinite function
  hàm dương lớn vô hạn
  positively oriented trihedral
  tam diện định hướng dương
  positively skewed
  lệnh dương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X