• /´flætiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cách làm đồ vật bằng và láng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dát mỏng
  flatting mill
  máy dát (mỏng)
  dát phẳng
  làm bẹt
  sự làm bằng
  sự làm phẳng
  sự mài mờ
  san phẳng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X