• /´flekʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác flection

  Danh từ

  Sự uốn
  Chỗ uốn
  (ngôn ngữ học) biến tố
  (toán học) độ uốn
  flexion of a surface
  độ uốn của một mặt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  độ uốn; đao hàm bậc hai
  flexion of surface
  độ uốn của một mặt

  Xây dựng

  mặt vòng

  Y học

  sự gấp

  Kỹ thuật chung

  chỗ uốn
  chỗ uốn cong
  độ uốn
  độ vồng
  sự uốn
  sự uốn cong
  sự võng
  uốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X