• Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bánh đà
  - vật bay, con vật có cánh (như chim, sâu bọ...)
  - xe đi nhanh như bay; con vật bay nhanh
  - người lái máy bay
  - cái nhảy vút lên
  - (thông tục) người nhiều tham vọng
  - (kỹ thuật) bánh đà

  Xây dựng

  bậc mâm thang

  Giải thích EN: A step in a straight flight of stairs.

  Giải thích VN: Một bậc trong mâm thang thẳng hoặc cầu thang.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X