• /¸floutə´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Độ nổi; sức nổi

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  độ nổi

  Giải thích EN: The capacity of a specific material to float. Giải thích VN: Khả năng có thể nổi của một vật chất nhất định.

  Kỹ thuật chung

  sức nổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X