• /kə'pæsiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sức chứa, chứa đựng, dung tích
  Năng lực; khả năng tiếp thu, khả năng thu nhận
  a mind of great capacity
  trí óc sâu rộng
  this book is within the capacity of young readers
  cuốn sách này các bạn đọc trẻ tuổi có thể hiểu được
  capacity building
  xây dựng năng lực
  Năng suất
  labour capacity
  năng suất lao động
  Tư cách, quyền hạn
  in one's capacity as
  với tư cách là
  (điện học) điện dung
  capacity house
  rạp hát chật ních khán giả
  filled to capacity
  đầy ắp
  packed to capacity
  chật ních


  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Dung lượng, sức chứa, khả năng, công suất, trọngtải

  Giao thông & vận tải

  sức chở (hàng hóa)

  Ô tô

  dung tích (động cơ)

  Toán & tin

  công suất

  Giải thích VN: Là lượng thông tin mà một máy tính hay một thiết bị gắn kèm có thể xử lý hoặc lưu trữ.

  capacity requirements
  nhu cầu công suất
  low capacity
  công suất thấp

  Xây dựng

  khả năng mang được
  độ dày vỉa quặng

  Y học

  dung lượng, dung tích

  Điện

  công suất biểu kiến

  Kỹ thuật chung

  lưu lượng
  aggregate capacity
  lưu lượng toàn phần
  capacity formula
  công thức lưu lượng
  channel capacity
  lưu lượng dòng sông
  channel capacity
  lưu lượng dòng kênh
  discharge capacity
  lưu lượng kênh
  discharge capacity
  lưu lượng máy bơm
  extra bit capacity
  lưu lượng của bit bổ sung
  frame capacity
  lưu lượng mành
  marginal capacity
  lưu lượng ngưỡng dung sai
  maximum capacity of well
  lưu lượng lớn nhất của giếng
  open capacity
  lưu lượng chảy tự nhiên
  orbits-spectrum capacity
  lưu lượng quỹ đạo phổ
  stack capacity
  lưu lượng ống khói
  tested capacity
  lưu lượng thí nghiệm giếng
  total orbital capacity
  lưu lượng quỹ đạo toàn phần
  traffic capacity
  lưu lượng giao thông
  well capacity
  lưu lượng giếng
  lưu lượng bơm
  khả năng
  absorbent capacity
  khả năng hấp thụ
  absorbing capacity
  khả năng hấp thụ
  absorption capacity
  khả năng hấp thụ
  absorptive capacity
  khả năng hấp thụ
  absorptive capacity
  khả năng hút thu
  adhesive capacity
  khả năng dính kết
  adsorption capacity
  khả năng hấp thụ
  allowable bearing capacity
  khả năng chịu lực cho phép
  anchoring capacity
  khả năng neo
  asymmetrical breaking capacity
  khả năng ngắt không đối xứng
  bearing capacity
  khả năng chịu lực
  bearing capacity
  khả năng chịu tải
  bearing capacity (ofpile)
  khả năng chịu lực của cọc
  bearing capacity factor
  hệ số khả năng chịu lực
  bearing capacity of pile
  khả năng chịu lực của cọc
  bearing capacity of the foundation soil
  khả năng chịu tải của đất nền
  bearing capacity of the track
  khả năng chịu tải của đường
  bleeding capacity
  khả năng phân tầng
  bleeding capacity
  khả năng tách nước
  blotting capacity
  khả năng hút
  blotting capacity
  khả năng thấm
  bonding capacity
  khả năng kết dính
  breaking capacity
  khả năng cắt mạch
  breaking capacity
  khả năng ngắt
  bridge load-carrying capacity
  khả năng chịu lực của cầu
  capacity (ofdriven pile)
  khả năng chịu lực của cọc đóng
  capacity insulation
  khả năng cách âm
  capacity insulation
  khả năng cách nhiệt
  capacity of a road
  khả năng thông xe của đường
  capacity of driven pile
  khả năng chịu lực của cọc đóng
  capacity of heat conduction
  khả năng dẫn nhiệt
  capacity of heat transmission
  khả năng truyền nhiệt
  capacity reduction factor
  hệ số giảm khả năng
  carrying capacity
  khả năng (chịu) tải
  carrying capacity
  khả năng (mang) tải
  carrying capacity
  khả năng chịu lực
  carrying capacity
  khả năng chịu tải
  carrying capacity
  khả năng mang
  carrying capacity
  khả năng tải (băng chuyền)
  cementitious capacity
  khả năng dính kết
  coefficient of reduction of strength capacity
  hệ số giảm khả năng chịu lực
  continuous current carrying capacity
  khả năng tải dòng liên tục
  covering capacity
  khả năng phủ kín
  cracking capacity
  khả năng crackinh
  current-carrying capacity
  khả năng mang dòng điện
  current-carrying capacity
  khả năng tải (dòng) điện
  current-carrying capacity
  khả nảng tải dòng điện
  cutting capacity
  khả năng cắt
  damping capacity
  khả năng giảm chấn
  deformation capacity
  khả năng biến dạng
  dehumidifying capacity
  khả năng khử ẩm
  delivered capacity
  khả năng phân phối
  discharge capacity
  khả năng tiêu nước
  drying capacity
  khả năng sấy
  evaporated capacity
  khả năng bay hơi
  evaporating capacity
  khả năng bay hơi
  evaporative capacity
  khả năng bay hơi
  firm capacity
  khả năng vững chắc
  flood discharge capacity
  khả năng tháo lũ
  flow capacity
  khả năng thông qua
  governing capacity
  khả năng điều chỉnh
  hardening capacity
  khả năng tôi
  head-absorbing capacity
  khả năng hấp thụ nhiệt
  heat exchange capacity
  khả năng trao đổi nhiệt
  heat transfer capacity
  khả năng truyền nhiệt
  heat-absorbing capacity
  khả năng hấp thụ nhiệt
  heating capacity
  khả năng cấp nhiệt
  heating capacity
  khả năng sưởi ấm
  heating capacity
  khả năng tỏa nhiệt
  hoisting capacity
  khả năng nâng (máy trục)
  holding capacity
  khả năng giữ
  humidifying capacity
  khả năng làm ẩm
  illuminating capacity
  khả năng chiếu sáng
  infiltration capacity
  khả năng thấm
  infinite-capacity loading
  khả năng tải vô hạn
  insulating capacity
  khả năng cách âm
  insulating capacity
  khả năng cách điện
  insulating capacity
  khả năng cách nhiệt
  interrupting capacity
  khả năng cắt
  interrupting capacity
  khả năng cắt (điện)
  lifting capacity with hook
  khả năng móc nâng
  lime binding capacity
  khả năng dính kết của vôi
  liquid cooler capacity
  khả năng làm lạnh chất lỏng
  load bearing capacity
  khả năng chịu tải
  load capacity
  khả năng chịu lực
  load capacity of the pile as a structural member
  khả năng chịu tải của cọc theo vật liệu của cọc
  load capacity of the pile to transfer load to the ground
  khả năng chịu tải của cọc theo đất nền
  load capacity, load-carrying capacity
  khả năng chịu tải
  load transportation capacity of road
  khả năng vận chuyển của đường
  load-bearing capacity
  khả năng chịu lực
  load-carrying capacity
  khả năng chịu tải
  loaded capacity
  khả năng tải
  loading capacity
  khả năng chịu lực
  loading capacity
  khả năng tải
  longitudinal force-bearing capacity
  khả năng chịu lực hướng dọc
  low-capacity
  khả năng nhỏ
  making capacity
  khả năng cắt mạch
  making capacity
  khả năng đóng
  metal removing capacity
  khả năng cắt
  modulation capacity
  khả năng điều chế
  moisture capacity
  khả năng hút ẩm
  momentary capacity
  khả năng tạm thời
  nominal capacity
  khả năng danh nghĩa
  operating capacity
  khả năng làm việc
  overload capacity
  khả năng chịu quá tải
  overload capacity
  khả năng quá tải
  oxidation capacity
  khả năng oxi hóa
  oxidizing capacity
  khả năng ôxi hóa
  passenger capacity
  khả năng chứa hành khách
  pile bearing capacity
  khả năng chịu lực của cọc
  pile load capacity
  khả năng chịu lực của cọc
  possible capacity
  khả năng có thể
  practical capacity
  khả năng thực tế
  predictive capacity
  khả năng tiên đoán
  production capacity
  khả năng sản xuất
  production capacity
  khả năng xản xuất
  productive capacity
  khả năng sản xuất
  proton-absorptive capacity
  khả năng hấp thụ proton
  purifying capacity
  khả năng lọc trong nước
  radiating capacity
  khả năng bức xạ
  rate making capacity
  khả năng tháo tính toán
  rated capacity of filtration bed
  khả năng thoát (tính toán) của tầng lọc
  refrigerating capacity
  khả năng làm lạnh
  remote resource access capacity
  khả năng truy nhập nguồn từ xa
  road capacity, roadway capacity
  khả năng thông xe của đường
  safe bearing capacity
  khả năng chịu lực an toàn
  safe carrying capacity
  khả năng tải lưu an toàn
  safe load-carrying capacity
  khả năng chịu lực an toàn
  self hardening capacity
  khả năng tự tôi
  self-purification capacity
  khả năng tự làm sạch
  self-purification capacity
  khả năng tự làm trong
  shear capacity of the section
  khả năng chịu cắt của mặt cắt
  soil bearing capacity
  khả năng chịu lực của đất
  soil bearing capacity
  khả năng chịu tải của đất
  stock removal capacity
  khả năng cắt
  storage capacity
  khả năng chứa
  storage capacity
  khả năng chứa nước
  storage capacity
  khả năng lưu trữ
  strain capacity
  khả năng biên dạng
  strength capacity reduction factor
  hệ số giảm khả năng chịu lực
  supporting power of pile, supporting capacity of pile, load-carrying capacity of pile
  khả năng chịu tải của cọc
  switching capacity
  khả năng chuyển mạch
  symmetrical breaking capacity
  khả năng cắt đối xứng
  system capacity
  khả năng hệ thống
  thrush capacity
  khả năng chặn (chịu lực chiều trục)
  torsional capacity
  khả năng (chịu) xoắn mômen xoắn giới hạn
  traffic capacity
  khả năng vận chuyển
  transmission capacity
  khả năng truyền tải
  truck capacity
  khả năng chuyên chở (bằng xe)
  type-ahead capacity
  khả năng nhớ gõ vào
  ultimate bearing capacity
  khả năng chịu lực giới hạn
  useful capacity
  khả năng sử dụng
  vertical bearing capacity
  khả năng chịu lực thẳng đứng
  vibration-absorbing capacity
  khả năng hấp thụ (làm cắt) dao động
  water carrying capacity
  khả năng vận chuyển của nước
  water holding capacity
  khả năng giữ nước
  water retaining capacity
  khả năng giữ nước
  water-retaining capacity
  khả năng giữ nước
  working capacity
  khả năng công tác
  working capacity
  khả năng làm việc
  working capacity of system
  khả năng làm việc của hệ thống
  khả năng chịu lực
  allowable bearing capacity
  khả năng chịu lực cho phép
  bearing capacity (ofpile)
  khả năng chịu lực của cọc
  bearing capacity factor
  hệ số khả năng chịu lực
  bearing capacity of pile
  khả năng chịu lực của cọc
  bridge load-carrying capacity
  khả năng chịu lực của cầu
  capacity (ofdriven pile)
  khả năng chịu lực của cọc đóng
  capacity of driven pile
  khả năng chịu lực của cọc đóng
  coefficient of reduction of strength capacity
  hệ số giảm khả năng chịu lực
  longitudinal force-bearing capacity
  khả năng chịu lực hướng dọc
  pile bearing capacity
  khả năng chịu lực của cọc
  pile load capacity
  khả năng chịu lực của cọc
  safe bearing capacity
  khả năng chịu lực an toàn
  safe load-carrying capacity
  khả năng chịu lực an toàn
  soil bearing capacity
  khả năng chịu lực của đất
  strength capacity reduction factor
  hệ số giảm khả năng chịu lực
  ultimate bearing capacity
  khả năng chịu lực giới hạn
  vertical bearing capacity
  khả năng chịu lực thẳng đứng
  khả năng thông qua
  năng lực

  Giải thích VN: Là tiềm lực tối đa có thể được phân phối hoặc được phục vụ từ một trung tâm. Ví dụ, sức chứa của một trường học là số lượng học sinh có thể tuyển vào.

  breaking capacity
  năng lực cắt mạch
  breaking capacity
  năng lực ngắt mạch
  Capacity, Interval
  năng lực thông qua
  Capacity, Transport
  năng lực vận tải
  making capacity
  năng lực cắt mạch
  productive capacity
  năng lực sản xuất
  reserve capacity
  năng lực dự phòng (RC)
  service capacity
  năng lực phục vụ
  symmetrical breaking capacity
  năng lực cắt đối xứng
  traffic capacity
  năng lực thông hành
  năng suất
  absorbing capacity
  năng suất hấp thụ
  absorption capacity
  năng suất hấp thụ
  absorption capacity
  năng suất hút thu
  absorptive capacity
  năng suất hấp thụ
  actual capacity
  năng suất thực
  actual refrigerating capacity
  năng suất làm lạnh thực
  air handing capacity
  năng suất xử lý không khí
  annual capacity factor
  chỉ tiêu năng suất năm
  automatic capacity control
  điều chỉnh năng suất tự động
  average refrigerating capacity
  năng suất lạnh trung bình
  borehole capacity
  năng suất khoan
  bypass capacity control
  điều chỉnh năng suất bằng bypas
  calculated refrigerating capacity
  năng suất lạnh tính toán
  calorific capacity
  năng suất tỏa nhiệt
  capacity factor
  chỉ tiêu năng suất
  capacity of machines
  năng suất máy
  carrying capacity
  năng suất vận tải
  carrying capacity
  năng suất xếp hàng
  chilled storage capacity
  năng suất bảo quản lạnh
  chiller capacity
  năng suất làm lạnh
  coil capacity
  năng suất ống xoắn
  cold-storage capacity
  năng suất bảo quản lạnh
  compressor capacity
  năng suất máy nén
  compressor capacity regulation
  điều chỉnh năng suất máy nén
  condensing capacity
  năng suất bình ngưng
  constant-capacity system
  hệ năng suất không đổi
  conventional refrigerating capacity
  năng suất lạnh quy ước
  conventional refrigerating capacity
  năng suất lạnh thông dụng
  conveying capacity
  năng suất băng tải
  cooler capacity
  năng suất dàn lạnh
  cooler capacity
  năng suất giàn lạnh
  cooling capacity
  năng suất làm mát
  cooling capacity
  năng suất lạnh
  cooling capacity reduction
  giảm năng suất lạnh
  cooling coil capacity
  năng suất dàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil capacity
  năng suất giàn (ống xoắn) lạnh
  cooling system capacity
  năng suất hệ làm lạnh
  cooling system capacity
  năng suất hệ thống lạnh
  cooling tower capacity
  năng suất tháp giải nhiệt
  crushing capacity
  năng suất nghiền
  cutting capacity
  năng suất cắt
  cylinder capacity
  năng suất xylanh
  daily capacity
  năng suất ngày đêm
  dehumidifying capacity
  năng suất hút ẩm
  dehydrator capacity
  năng suất hút nước
  dehydrator capacity
  năng suất khử nước
  delivery capacity
  năng suất cấp
  discharge capacity
  năng suất cấp
  discharge capacity
  năng suất đẩy
  discharge capacity
  năng suất đẩy [xả]
  discharge capacity
  năng suất xả
  effective cooling capacity
  năng suất hiệu quả
  effective cooling capacity
  năng suất lạnh hiệu quả
  evaporated capacity
  năng suất bay hơi
  evaporative capacity
  năng suất bay hơi
  evaporative capacity
  năng suất hơi
  evaporator capacity
  năng suất bay hơi
  excess refrigerating capacity
  năng suất lạnh dư thừa
  excess refrigerating capacity
  dư thừa năng suất lạnh
  exchange capacity
  năng suất trao đổi
  first stage capacity
  năng suất cấp thứ nhất
  first-stage capacity
  năng suất cấp một
  freezer capacity
  năng suất máy kết đông
  freezing capacity
  năng suất kết đông
  full load refrigerating capacity
  năng suất lạnh khi đẩy tải
  full-load refrigerating capacity
  năng suất lạnh khi đầy tải
  furnace capacity
  năng suất luyện
  furnace capacity
  năng suất nấu
  generating capacity
  năng suất phát điện
  gross refrigerating capacity
  tổng năng suất lạnh
  guaranteed capacity
  năng suất đảm bảo
  head-absorbing capacity
  năng suất hấp thụ nhiệt
  heat capacity
  năng suất tỏa nhiệt
  heat exchange capacity
  năng suất trao đổi nhiệt
  heat pump capacity
  năng suất bơm nhiệt
  heat rejection capacity
  năng suất thải nhiệt
  heat storage capacity
  năng suất nhiệt
  heat-absorbing capacity
  năng suất hấp thụ nhiệt
  heat-removal capacity
  năng suất thải nhiệt
  heat-transfer capacity
  năng suất truyền nhiệt
  heating capacity
  năng suất nhiệt
  heating capacity
  năng suất nung nóng
  heating capacity
  năng suất sưởi
  heating capacity
  năng suất tỏa nhiệt
  holdover capacity
  năng suất tích lạnh
  hourly capacity
  năng suất (tính bằng) giờ
  humidifying capacity
  năng suất gia ẩm
  humidifying capacity
  năng suất làm ẩm
  ice build-up capacity
  năng suất chứa (nước) đá
  ice build-up capacity
  năng suất chứa đá
  ice heat capacity
  năng suất nhiệt của (nước) đá
  ice heat capacity
  năng suất nhiệt của nước đá
  ice melting capacity
  năng suất tan (nước) đá
  ice melting capacity
  năng suất tan đá
  intake capacity
  năng suất hút
  intake capacity
  năng suất nạp
  labor capacity
  năng suất lao động
  latent refrigerating capacity
  năng suất lạnh ẩn
  liquid cooler capacity
  năng suất làm lạnh chất lỏng
  machine capacity
  năng suất máy
  maximum capacity
  năng suất cực đại
  measured refrigerating capacity
  năng suất lạnh đo được
  medium refrigerating capacity
  năng suất lạnh trung bình
  net cooling capacity
  năng suất lạnh hiệu dụng
  net refrigeration capacity
  năng suất lạnh hiệu dụng
  net refrigeration capacity
  năng suất lạnh tinh
  nominal capacity
  năng suất danh định
  operational capacity
  năng suất vận hành
  overall cooling capacity
  tổng năng suất lạnh
  overall refrigerating capacity
  tổng năng suất lạnh
  overall refrigerating capacity (effect)
  tổng năng suất lạnh
  part-load refrigerating capacity
  năng suất lạnh một phần tải
  peak refrigeration capacity
  năng suất lạnh tối đa
  plant cooling capacity
  năng suất lạnh của hệ (thống)
  plant cooling capacity
  năng suất lạnh của hệ thống
  production capacity
  năng suất sản xuất
  purification capacity
  năng suất làm sạch
  quick-freezing capacity
  năng suất kết đông nhanh
  radiator heating capacity
  năng suất tỏa nhiệt (của thiết bị sưởi)
  rated refrigerating capacity
  năng suất lạnh định mức
  refrigerated storage capacity
  năng suất (dung tích) bảo quản lạnh
  refrigerated storage capacity
  năng suất bảo quản lạnh
  refrigerating capacity
  năng suất làm lạnh
  refrigerating capacity
  năng suất làm mát
  refrigerating capacity
  năng suất lạnh
  refrigerating capacity
  năng suất ướp lạnh
  refrigerating capacity decrease
  giảm năng suất lạnh
  refrigerating capacity decrease
  sự giảm năng suất lạnh
  refrigerating capacity gain
  sự tăng năng suất lạnh
  refrigerating capacity gain
  tăng năng suất lạnh
  refrigerating capacity reduction
  giảm năng suất lạnh
  refrigerating capacity reduction
  sự giảm năng suất lạnh
  refrigerating system capacity
  năng suất của hệ (thống) lạnh
  refrigerator capacity
  năng suất lạnh
  screen capacity
  năng suất lưới
  screening capacity
  năng suất sàng
  sensible heat capacity
  năng suất nhiệt cảm nhận được
  sensible heat capacity
  năng suất nhiệt hiện
  sensible refrigerating capacity
  năng suất lạnh cảm nhận được
  sensible refrigerating capacity
  năng suất lạnh hiện
  solar absorber capacity
  năng suất hấp thụ mặt trời
  storage capacity
  năng suất bảo quản
  storage capacity
  dung tích (năng suất) bảo quản
  suction capacity
  năng suất hút
  system capacity
  công suất (năng suất) (của) hệ thống
  system capacity
  năng suất của hệ (thống)
  theoretical refrigeration capacity
  năng suất lạnh lý thuyết
  total cooling capacity
  năng suất lạnh tổng
  total cooling capacity
  tổng năng suất lạnh
  total refrigerate capacity
  năng suất lạnh tổng
  total refrigerate capacity
  tổng năng suất lạnh
  total refrigerating capacity (effect)
  năng suất lạnh tổng
  total refrigerating capacity (effect)
  tổng năng suất lạnh
  transmission capacity
  năng suất phát
  useful refrigerating capacity
  năng suất lạnh hữu ích
  vapour removal capacity
  năng suất thải hơi
  variable-capacity refrigeration system
  hệ (thống) lạnh năng suất có thể thay đổi
  varying capacity
  năng suất biến động
  volumetric refrigerating capacity
  năng suất lạnh thể tích
  volumetric refrigerating capacity (effect)
  năng suất lạnh thể tích
  volumetric suction capacity
  năng suất hút thể tích
  water cooler capacity
  năng suất làm lạnh nước
  water cooler capacity
  năng suất làm mát nước
  water-chilling capacity
  năng suất làm lạnh nước
  welding capacity
  năng suất hàn
  năng suất (lỗ khoan)
  điện dung
  ampere-hour capacity
  điện dung bằng ampe giờ
  battery capacity
  điện dung của bình điện
  Capacity (CAP)
  dung lượng, điện dung
  capacity bridge
  cầu đo điện dung
  capacity measuring bridge
  cầu đo điện dung
  capacity meter
  điện dung kế
  capacity of an
  điện dung của bình áp quy
  capacity of an accumulator
  điện dung của bình ắcqui
  carrying capacity
  điện dung hữu dụng
  induced capacity
  điện dung cảm ứng
  inductive capacity
  điện dung cảm ứng
  initial capacity
  điện dung ban đầu
  internal capacity
  điện dung trong
  lumped capacity
  điện dung hội tụ
  pair-to-pair capacity
  điện dung giữa các dây (giữa các lõi dây)
  peaking capacity
  điện dung đỉnh
  reserve capacity
  điện dung dự trữ
  resistance capacity coupling
  sự ghép điện trở-điện dung
  stray capacity
  điện dung ký sinh
  transition capacity
  điện dung chuyển tiếp
  wire-to-wire capacity
  điện dung giữa các dây (giữa các lõi dây)
  điện lượng
  dung lượng

  Giải thích VN: Là lượng thông tin mà một máy tính hay một thiết bị gắn kèm có thể xử lý hoặc lưu trữ.

  accumulator capacity
  dung lượng của ắcqui
  accumulator capacity indicator
  bộ chỉ thị dung lượng ắcqui
  active storage capacity
  dung lượng bộ nhớ tích cực
  Additional Trunk Capacity (ATC)
  dung lượng trung kế bổ sung
  address capacity
  dung lượng địa chỉ
  ampere-hour capacity
  dung lượng ampe giờ
  available capacity
  dung lượng khả dụng
  available capacity
  dung lượng sẵn sàng
  average capacity
  dung lượng trung bình
  battery capacity
  dung lượng ắcqui
  breaking capacity
  dung lượng cắt
  Busy Hour Call Capacity (BHCC)
  dung lượng cuộc gọi giờ bận
  Capacity (CAP)
  dung lượng, điện dung
  capacity factor
  hệ số dung lượng
  capacity for the accumulator
  dung lượng ắcqui
  capacity set
  tập dung lượng
  capacity under prevailing conditions
  dung lượng trong điều kiện bình trường
  cation exchange capacity
  dung lương hấp thụ
  cation exchange capacity
  dung lượng cation trao đổi
  cell switching capacity
  dung lượng chuyển đổi ô
  channel capacity
  dung lượng kênh
  circuit capacity
  dung lượng đường truyền
  circuit capacity
  dung lượng mạch
  connection capacity
  dung lượng kết nối
  constant capacity gasholder
  tháp (có) dung lượng cố định
  counter capacity
  dung lượng tính
  cubic capacity of cylinder
  dung lượng thể tích của xi lanh
  digit (al) capacity
  dung lượng tính
  digit capacity
  dung lượng số
  digit capacity
  dung lượng chữ số
  disk capacity
  dung lượng đĩa
  Dynamic Capacity Allocation (DCA)
  phân phối dung lượng động
  Electro-Magnetic Capacity (EMC)
  dung lượng điện từ
  Equivalent Capacity (EC)
  dung lượng tương đương
  Facility CAPacity (FCAP)
  dung lượng phương tiện
  flow capacity
  dung lượng dòng
  formatted capacity
  dung lượng được định khuôn
  fund capacity
  dung lượng vốn
  furnace capacity
  dung lượng lò
  graduated capacity
  dung lượng phần chia độ
  grid capacity
  dung lượng lưới
  high capacity
  dung lượng cao
  high capacity data storage
  lưu trữ dữ liệu dung lượng cao
  High Capacity Multiplexing (HCM)
  ghép kênh dung lượng cao
  High capacity Remote MONitoring (H-RMON)
  giám sát từ xa dung lượng cao
  High Capacity Satellite Digital Service (HCSDS)
  dịch vụ số vệ tinh dung lượng cao
  High Capacity Storage System (HCSS)
  hệ thống nhớ dung lượng cao
  High Capacity Terrestrial Digital Service (HCTDS)
  dịch vụ số mặt đất dung lượng cao
  High Capacity Voice (HCV)
  thoại dung lượng cao
  information capacity
  dung lượng thông tin
  information, capacity
  dung lượng thông tin
  internal storage capacity
  dung lượng nhớ trong
  large capacity store
  kho nhớ dung lượng lớn
  Last trunk Capacity (LTC)
  dung lượng trung kế cuối cùng
  line capacity
  dung lượng đường truyền
  line capacity
  dung lượng mạch
  load capacity
  dung lượng tải
  local capacity
  dung lượng cục bộ
  local capacity
  dung lượng nội hạt
  logarithmic capacity
  dung lượng lôgarit
  low capacity
  dung lượng thấp
  machine shot capacity
  dung lượng tiêm của máy
  making capacity
  dung lượng đóng
  memory capacity
  dung lượng của bộ nhớ
  memory capacity
  dung lượng đĩa mềm
  memory capacity
  dung lượng lưu trữ
  memory capacity
  dung lượng nhớ
  memory capacity
  dung lượng bộ nhớ
  nominal capacity
  dung lượng định mức
  object capacity
  dung lượng đối tượng
  oil capacity
  dung lượng dầu
  oil capacity
  dung lượng chứa dầu
  orbital capacity
  dung lượng quỹ đạo
  output capacity
  dung luợng đầu ra
  output capacity
  dung lượng xuất
  overload capacity
  dung lượng quá tải
  peak capacity
  dung lượng đỉnh
  polarization capacity
  dung lượng phân cực
  practical capacity
  dung lượng thực tế
  punched card capacity
  dung lượng của phiếu đục lỗ
  rail capacity
  dung lượng đường ray
  reference capacity set
  tập dung lượng tham chiếu chuẩn
  register capacity
  dung lượng thanh ghi
  reserve capacity
  dung lượng dự trữ
  sedimentation capacity of filter
  dung lượng bùn của máy lọc
  short-circuit breaking capacity
  dung lượng cắt ngắn mạch
  short-circuit capacity
  dung lượng (chịu) ngắn mạch
  small capacity cable
  cáp dung lượng nhỏ
  Small Capacity Receive Digital Processor
  bộ thu số dung lượng nhỏ
  specific capacity
  dung lượng riêng
  specific capacity of a well
  dung lượng riêng của một giếng
  specific inductive capacity
  dung lượng cảm ứng riêng
  storage capacity
  dung lượng của bộ nhớ
  storage capacity
  dung lượng lưu trữ
  storage capacity
  dung lượng nhớ
  storage capacity
  dung lượng (của) bộ nhớ(máy tính)
  storage capacity
  dung lượng bộ nhớ
  stroke capacity
  dung lượng xi lanh
  switching capacity
  dung lượng chuyển mạch
  switching capacity
  dung lượng đóng ngắt
  system capacity
  dung lượng hệ thống
  tank capacity
  dung lượng bể chứa
  thermal capacity
  dung lượng nhiệt
  total capacity
  dung lượng toàn phần
  total capacity
  tổng dung lượng
  total traffic capacity
  dung lượng lưu thoát toàn phần
  traffic capacity
  dung lượng thông tin
  traffic capacity
  dung lượng chuyển
  traffic capacity in an orbital arc
  dung lượng lưu thoát trong cung quỹ đạo
  transmission capacity
  dung lượng truyền
  transmission capacity
  dung lượng truyền (tải)
  transport capacity
  dung lượng vận chuyển
  ultra high capacity
  dung lượng cực cao
  unit capacity
  dung lượng của thiết bị
  variable capacity gasholder
  bình ga dung lượng thay đổi
  variable capacity gasholder
  tháp ga dung lượng thay đổi
  volume-capacity ratio
  hệ số thể tích-dung lượng
  watt-hour capacity
  dung lượng theo oát giờ (của ắcqui)
  dung tích

  Giải thích VN: Là tiềm lực tối đa có thể được phân phối hoặc được phục vụ từ một trung tâm. Ví dụ, sức chứa của một trường học là số lượng học sinh có thể tuyển vào.

  boiler capacity
  dung tích nồi hơi
  breathing capacity
  dung tích thở
  bucket capacity
  dung tích gàu
  capacity factor
  thừa số dung tích
  capacity of a cylinder
  dung tích xi lanh
  capacity of the bunkers
  dung tích của thùng chứa
  capacity, cylinder
  dung tích xi lanh
  chilled storage capacity
  dung tích bảo quản lạnh
  cold room capacity
  dung tích buồng lạnh
  cold room capacity [space]
  dung tích buồng lạnh
  cold-storage capacity
  dung tích bảo quản lạnh
  container capacity
  dung tích bình chứa
  container capacity
  dung tích thùng chứa
  cubic capacity
  dung tích (tàu thủy)
  cubic capacity
  dung tích (xi lanh)
  cylinder capacity
  dung tích xi lanh
  engine capacity
  dung tích động cơ
  gross storage capacity
  dung tích toàn bộ bể chứa
  heat capacity
  nhiệt dung tích tụ
  ice build-up capacity
  dung tích chứa (nước) đá
  ice build-up capacity
  dung tích chứa đá
  ice bunker capacity
  dung tích bunke chứa (nước) đá
  ice bunker capacity
  dung tích bunke chứa đá
  ice bunker capacity
  dung tích thùng chứa (nước) đá
  ice bunker capacity
  dung tích thùng chứa đá
  ice carrying capacity
  dung tích bunke chứa (nước) đá
  ice carrying capacity
  dung tích bunke chứa đá
  ice carrying capacity
  dung tích thùng chứa (nước) đá
  ice carrying capacity
  dung tích thùng chứa đá
  inspiratory capacity
  dung tích hút vào
  liquid capacity
  dung tích lỏng
  liter capacity
  dung tích (tính bằng) lít
  maximum capacity
  dung tích cực đại
  measure of capacity
  sự đo dung tích
  overflow capacity
  dung tích tràn
  pay-load capacity
  dung tích có ích
  rated capacity
  dung tích danh nghĩa
  refrigerated storage capacity
  năng suất (dung tích) bảo quản lạnh
  refrigerated storage capacity
  dung tích bảo quản lạnh
  refrigerating capacity
  dung tích làm lạnh
  reservoir capacity
  dung tích hồ chứa nước
  room capacity
  dung tích phòng
  shell capacity
  dung tích chứa của xe bồn
  storage capacity
  dung tích (năng suất) bảo quản
  storage capacity
  dung tích bảo quản
  storage capacity
  dung tích hồ chứa
  tank capacity
  dung tích két
  ton of refrigeration capacity
  dung tích lạnh
  total capacity
  dung tích toàn phần
  total storage capacity
  dung tích toàn phần hồ chứa
  usable storage capacity
  dung tích nước sử dụng được
  vital capacity
  dung tích phổi sống
  water storage capacity
  dung tích của hồ chứa nước
  wrong capacity
  dung tích sai
  nhiệt dung
  ammonia heat capacity
  nhiệt dung riêng amoniac
  atomic heat capacity
  nhiệt dung nguyên tử
  brine heat capacity
  nhiệt dung riêng nước muối
  electronic heat capacity
  nhiệt dung điện tử
  freon heat capacity
  nhiệt dung freon
  freon heat capacity
  nhiệt dung riêng của freon
  heat capacity
  nhiệt dung riêng
  heat capacity
  nhiệt dung tích tụ
  heat capacity at constant pressure
  nhiệt dung đẳng áp
  heat capacity at constant volume
  nhiệt dung đẳng tích
  ice heat capacity
  nhiệt dung của (nước) đá
  ice heat capacity
  nhiệt dung của đá
  insulation heat capacity
  nhiệt dung của cách nhiệt
  liquid heat capacity
  nhiệt dung riêng của chất lỏng
  molar heat capacity
  nhiệt dung mol
  molar heat capacity
  nhiệt dung phân tử gam
  refrigerant heat capacity
  nhiệt dung riêng môi chất lạnh
  specific capacity
  nhiệt dung riêng
  specific heat capacity
  nhiệt dung riêng
  vapour heat capacity
  nhiệt dung của hơi
  vapour heat capacity
  nhiệt dung hơi
  sản lượng
  boiler steam capacity
  sản lượng của nồi hơi
  daily capacity
  sản lượng hàng ngày
  maximum capacity
  sản lượng cực đại
  rated capacity
  sản lượng định mức
  specific capacity
  sản lượng riêng
  total capacity
  tổng sản lượng
  yearly capacity
  sản lượng hàng năm
  yearly capacity
  sản lượng năm
  sức chứa

  Giải thích VN: Là tiềm lực tối đa có thể được phân phối hoặc được phục vụ từ một trung tâm. Ví dụ, sức chứa của một trường học là số lượng học sinh có thể tuyển vào.

  accumulating capacity of building
  sức chứa của nhà
  design capacity
  sức chứa tính toán
  disk capacity
  sức chứa của đĩa
  thể tích
  cubic capacity of cylinder
  dung lượng thể tích của xi lanh
  volume-capacity ratio
  hệ số thể tích-dung lượng
  volumetric heat capacity
  nhiệt hàm thể tích
  volumetric refrigerating capacity
  năng suất lạnh thể tích
  volumetric refrigerating capacity (effect)
  năng suất lạnh thể tích
  volumetric suction capacity
  năng suất hút thể tích
  trọng tải
  bridge bearing capacity
  trọng tải của cầu
  crane capacity
  trọng tải của cần trục
  marked capacity
  trọng tải ghi
  specified capacity
  trọng tải tính toán

  Kinh tế

  dung lượng
  capacity factor
  số nhân dung lượng
  capacity of a port
  dung lượng cảng
  capacity of market
  dung lượng thị trường
  capacity of vessel
  dung lượng tàu
  capacity packing
  bao bì dung lượng. (để chứa)
  cargo capacity
  dung lượng chở hàng
  effective capacity
  dung lượng thực tế
  memory capacity
  dung lượng bộ nhớ
  memory capacity
  dung lượng bộ nhớ (máy tính)
  port capacity
  dung lượng cảng
  storage capacity
  dung lượng bộ nhớ
  storage capacity
  dung lượng trữ kho
  store capacity
  dung lượng bộ nhớ (máy tính)
  store capacity
  dung lượng bộ nhớ máy tính
  dung tích
  bulk capacity
  dung tích chất rời
  grain capacity
  dung tích cốc loại
  grain capacity
  dung tích hàng rời
  hold capacity
  dung tích khoang tàu
  net capacity
  dung tích hữu ích
  smoking capacity
  dung tích phòng hun khói
  storage capacity
  dung tích phòng bảo quản
  năng lực
  capacity for labour
  năng lực công tác
  capacity for responsibility
  năng lực trách nhiệm
  capacity for rights
  năng lực quyền lợi
  capacity of a port
  năng lực thông qua cảng
  capacity of acting
  năng lực hành vi
  capacity of competition
  năng lực cạnh tranh
  capacity of equipment
  năng lực thiết bị
  capacity to action
  năng lực tố tụng
  capacity to pay
  năng lực chi trả
  capacity to perform
  năng lực sản xuất
  competitive capacity
  năng lực cạnh tranh
  designed capacity
  năng lực thiết kế
  disposing capacity
  năng lực hành vi
  disposing capacity
  năng lực quyết định
  enterprise designed capacity
  năng lực thiết kế xí nghiệp
  equivalent capacity
  năng lực tương đương
  excess capacity
  năng lực sản xuất dư
  excess capacity
  năng lực sản xuất dư thừa
  executive capacity
  năng lực thi hành
  fleet capacity
  năng lực chuyên chở của đội tàu
  handling capacity
  năng lực bốc dỡ
  handling capacity
  năng lực xử lý
  ideal capacity
  năng lực sản xuất
  idle capacity
  năng lực sản xuất bỏ không
  idle-capacity cost
  phí tổn năng lực sản xuất bỏ không
  industrial capacity
  năng lực sản xuất công nghiệp
  labour capacity
  năng lực lao động
  labour capacity
  năng lực lao động, khả năng làm việc
  legal capacity
  năng lực hành vi pháp luật
  legal capacity
  năng lực pháp lý
  loading capacity
  năng lực tải trọng
  manufacturing capacity
  năng lực sản xuất
  maximum capacity
  năng lực (sản xuất) tối đa
  maximum plant capacity
  năng lực sản xuất tối đa của xưởng
  operating capacity
  năng lực kinh doanh
  operating capacity
  năng lực sản xuất
  operation capacity
  năng lực hoạt động
  operation capacity
  năng lực kinh doanh
  output capacity
  năng lực sản xuất
  over-capacity
  thừa năng lực
  physical transport capacity
  năng lực vận tải thực tế
  plant capacity
  năng lực sản xuất của nhà máy
  practical capacity
  năng lực (sản xuất) thực tế
  producing capacity
  năng lực sản xuất
  storage capacity
  năng lực tồn trữ
  surplus capacity
  năng lực sản xuất thặng dư
  tax paying capacity
  năng lực trả thuế
  tax paying capacity
  năng lực trả thuế, khả năng đóng thuế
  transport capacity
  năng lực vận tải
  utilized capacity
  năng lực sản xuất đã sử dụng
  năng lực sản xuất
  excess capacity
  năng lực sản xuất dư
  excess capacity
  năng lực sản xuất dư thừa
  idle capacity
  năng lực sản xuất bỏ không
  idle-capacity cost
  phí tổn năng lực sản xuất bỏ không
  industrial capacity
  năng lực sản xuất công nghiệp
  maximum capacity
  năng lực (sản xuất) tối đa
  maximum plant capacity
  năng lực sản xuất tối đa của xưởng
  plant capacity
  năng lực sản xuất của nhà máy
  practical capacity
  năng lực (sản xuất) thực tế
  surplus capacity
  năng lực sản xuất thặng dư
  utilized capacity
  năng lực sản xuất đã sử dụng
  năng suất
  beet slicing capacity
  năng suất nhà máy đường
  capacity control
  sự điều chỉnh năng suất
  capacity cost
  phí tổn năng suất tối đa
  capacity planning
  hoạch định năng suất
  capacity ratio
  tỉ suất sử dụng năng suất
  clarifying capacity
  năng suất theo hiệu suất tẩy trắng
  condensing unit capacity
  năng suất của máy lạnh
  daily capacity
  năng suất hàng ngày
  dairy capacity
  năng suất trong ngày
  evaporator capacity
  năng suất bay hơi của thiết bị
  freezer capacity
  năng suất lạnh đông
  freezing capacity
  năng suất làm lạnh đông
  ideal capacity
  năng suất lý tưởng
  inadequate capacity
  năng suất không đủ dùng
  installed capacity
  năng suất thiết đặt
  killing capacity
  năng suất dây chuyền chế biến (gia súc)
  killing capacity
  năng suất giết mổ (gia súc)
  maximum capacity
  năng suất tối đa
  net capacity
  năng suất hữu ích
  normal capacity
  năng suất bình thường
  potential capacity
  năng suất tiềm tàng
  quick freezing capacity
  năng suất làm lạnh nhanh của thiết bị
  rated capacity
  năng suất đã định
  rated refrigerating capacity
  năng suất làm lạnh định mức
  rated refrigerating capacity
  năng suất lạnh danh nghĩa
  separating capacity
  năng suất máy sàng
  settling capacity
  năng suất lạnh của thiết bị
  smoking capacity
  năng suất phòng hun khói
  theoretical capacity
  năng suất lý thuyết
  sức chứa
  bale capacity
  sức chứa kiện hàng (của buồng tàu)
  bin capacity
  sức chứa của nhà máy xay
  bin capacity
  sức chứa của thùng chứa
  hotel capacity
  sức chứa của khách sạn
  thể tích
  can water capacity
  thể tích đồ hộp theo nước
  capacity of cold room
  thể tích phòng lạnh
  cold room capacity
  thể tích buồng lạnh
  cold storage capacity
  thể tích kho lạnh
  storage capacity
  thể tích nhỏ

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Volume, content, size, dimensions; room, space: What isthe capacity of this bottle in litres? The car is of sufficientcapacity to hold only four adults. 2 potential, ability,capability, competence, intelligence, wit, brain(s), talent,aptitude, acumen, understanding, sense, judgement, perspicacity,perceptiveness, perception, mother wit, intellect, genius,skill, gift, faculty, power, potential, Colloq chiefly US rightstuff, the goods: They don't yet have the capacity to absorbadvanced theory.
  Position, condition, character, place, post,role, job, office, duty, responsibility, province, sphere,function; Law competency, qualification: She has every right tosign cheques in her capacity as director.

  Oxford

  N.
  (pl. -ies) 1 a the power of containing, receiving,experiencing, or producing (capacity for heat, pain , etc.). bthe maximum amount that can be contained or produced etc. c thevolume, e.g. of the cylinders in an internal-combustion engine.d (attrib.) fully occupying the available space, resources, etc.(a capacity audience).
  A mental power. b a faculty ortalent.
  A position or function (in a civil capacity; in mycapacity as a critic).
  Legal competence.
  Electr.capacitance.
  Capacitative adj. (alsocapacitive) (in sense 5). [ME f. F f. L capacitas -tatis (asCAPACIOUS)]

  Địa chất

  dung lượng, dung tích, sản lượng, năng suất, công suất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X