• (đổi hướng từ Floodgates)
  /´flʌd¸geit/

  Xây dựng

  cửa cống

  Giải thích EN: A gate that controls a flow of water; the lower gate of a lock. Giải thích VN: Cửa dùng để kiểm soát lượng nước chảy qua; cái cửa này thấp hơn van khóa.

  Kỹ thuật chung

  cống tháo nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X