• /foul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngựa con, lừa con
  to be in (with) foal
  có chửa (ngựa cái, lừa cái)

  Ngoại động từ

  Đẻ ra, cho ra đời (ngựa, lừa)

  Nội động từ

  Sinh, chào đời (ngựa con, lừa con)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X