• /fɔ:´mældi¸haid/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) fomanđêhyt

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  focmanđehyt
  melamine formaldehyde resin (MF)
  nhựa focmanđehyt melamin
  melamine formaldehyde resin (MF)
  nhựa melamin focmanđehyt
  MF (melamineformaldehyde resin)
  nhựa melamin focmanđehyt
  fomanđehit
  urea formaldehyde resin
  nhựa ure fomanđehit
  metanđehit andehitfomic

  Xây dựng

  formalđehit

  Y học

  một chất dẫn xuất từ aldehyde của formic axit để khử trùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X