• /´faundri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lò đúc, xưởng đúc

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Phân xưởng đúc, lò đúc, nghề đúc

  Cơ khí & công trình

  kỹ thuật đúc

  Xây dựng

  đúc rót
  rót đổ

  Kỹ thuật chung

  đúc
  lò đúc
  phân xưởng đúc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  shop , forge , factory

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X