• /¸frækʃə´neiʃən/

  Kỹ thuật chung

  cất phân đoạn
  fractionation column
  cột cất phân đoạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X