• /ˈfræntʃaɪzing/

  Kinh tế

  đặc quyền kinh doanh
  độc quyền khai thác
  độc quyền kinh tiêu
  độc quyền tổng đại lý
  quyền chuyên lợi
  quyền đặc hứa
  nhượng quyền (xã hội, thương mại)
  social franchising
  commercial franchising

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X