• (đổi hướng từ Freeform)
  /´fri:¸fɔ:m/

  Kỹ thuật chung

  dạng tự do
  free-form format
  dạng thức dạng tự do
  free-form language
  ngôn ngữ dạng tự do
  free-form operation
  thao tác dạng tự do
  free-form text
  văn bản dạng tự do

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X