• /tɛkst/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nguyên văn, nguyên bản (của một tài liệu, tác giả..)
  the full text of the Prime Minister's speech
  toàn bộ nguyên văn bài nói của Thủ tướng
  a corrupt text
  một nguyên bản đã bị sai lạc (do có nhiều lỗi khi sao chép)
  Bản văn, bài đọc, bài khoá
  Chủ đề, đề mục, đề tài
  to stick to one's text
  nắm vững chủ đề, không đi ra ngoài đề
  Đoạn trích từ kinh thánh (làm chủ đề cho bài thuyết giáo)
  (số nhiều) sách giáo khoa (như) textbook
  Chữ viết to (như) text-hand

  Động từ

  nhắn tin

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  câu lệnh

  Giải thích VN: Trong ngôn ngữ lập trình bậc cao, đây là một sự diễn đạt có thể tạo ra các chỉ lệnh theo ngôn ngữ máy, khi chương trình được thông dịch hoặc biên dịch.

  chữ viết

  Giải thích VN: Dữ liệu chỉ bao gồm các ký tự trong chuẩn ASCII, không có bất kỳ mã quy cách đặc biệt nào.

  text based (e.g. interface)
  dựa trên chữ viết

  Kỹ thuật chung

  chữ
  ký tự

  Giải thích VN: Bất kỳ chữ cái, con số, dấu câu, hoặc ký hiệu nào mà bạn có thể tạo ra trên màn hình bằng cách ấn vào một phím trên bàn phím. Mỗi ký tự sử dụng 1 byte của bộ nhớ.

  văn bản

  Giải thích VN: Dữ liệu chỉ bao gồm các ký tự trong chuẩn ASCII, không có bất kỳ mã quy cách đặc biệt nào.

  Kinh tế

  bản văn
  văn bản (một đơn bảo hiểm, một bức điện ...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X