• Hóa học & vật liệu

  phương pháp kết đông
  quick-freezing method
  phương pháp kết đông nhanh
  refrigerated plate freezing method
  phương pháp kết đông (tiếp xúc) kiểu tấm
  ultrarapid freezing method
  phương pháp kết đông cực nhanh
  ultrarapid freezing method
  phương pháp kết đông siêu tốc

  Kỹ thuật chung

  phương pháp làm lạnh

  Địa chất

  phương pháp làm đông cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X