• Điện lạnh

  bình đóng băng
  bình kết đông
  fast-freezing tank
  bình kết đông nhanh

  Kinh tế

  thiết bị tạo đá
  thùng tôi
  thùng ướp lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X