• /fri:kwənsi/

  Thông dụng

  Cách viết khác frequency

  Danh từ

  Tính thường xuyên, tính thường hay xảy ra
  the frequence of earthquakes in Japan
  sự thường hay có động đất ở Nhật-bản
  (vật lý), (toán học), (y học) tần số
  frequence of the pulse
  tần số mạch đập
  Tần số xuất hiện
  word frequence
  tần số xuất hiện của từ

  Kỹ thuật chung

  tần số
  tần suất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X