• /'fri:kwənsi/

  Thông dụng

  Cách viết khác frequence

  Như frequence

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) tần số
  angular frequency
  tần số góc
  audio frequency
  tần số âm (thanh)
  base frequency
  tần số cơ sở
  beat frequency
  tần số phách
  carrier frequency
  tần số mang
  cell frequency
  tần số nhóm
  circular frequency
  tần số vòng
  class frequency
  tần số lớp
  collision frequency
  tần số va chạm
  commercial frequency
  (thống kê ) tần số công nghiệp; tần số thương mại
  conversion frequency
  tần số biển đổi
  critical frequency
  tần số tới hạn
  cut-off frequency
  tần số cắt, tần số tới hạn
  cyclic frequency
  tần số vòng
  driving frequency
  tần số kích thích
  marginal frequency
  (thống kê ) tần số biên duyên
  master frequency
  (máy tính ) tần số chính
  natural frequency
  tần số riêng
  non-dimensional frequency
  tần số không thứ nguyên
  pulse frequency
  tần số lặp các xung
  pulse-recurrence frequency
  (máy tính ) tần số lặp các xung
  relative frequency
  tần số tương đối
  resonance frequency
  tần số cộng hưởng
  scan frequency
  tần số quét
  signal frequency
  tần số tín hiệu
  signal-carrier frequency
  tần số mang tín hiệu
  spacing frequency
  tần số nghỉ
  theoretical frequency
  (thống kê ) tần số lý thuyết, xác suất
  transition frequency
  (điều khiển học ) tần số chuyển tiếp

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tần số, tần suất

  Xây dựng

  tần xuất
  flood frequency
  tần xuất lũ

  Điện

  số lần
  tấn suất
  frequency doubler
  mạch nhân đôi tần suất

  Kinh tế

  tần số
  tần số xuất hiện
  tần suất xuất hiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X