• /´ful¸skeil/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giữ đúng kích thước thực sự
  a full-scale statue
  bức tượng có kích thước như người thật

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ở độ lớn tự nhiên

  Xây dựng

  kích thước thực, nguyên cỡ

  Cơ - Điện tử

  Kích thước thực, nguyên cỡ, tỷ lệ 1:1

  Điện lạnh

  to bằng thật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X