• =====/ fʌŋkʃəˈnaləti/=====


  Kỹ thuật chung

  chức năng
  basic functionality
  chức năng cơ bản
  new functionality
  chức năng mới
  trusted functionality
  chức năng được tin cậy
  nhiệm vụ
  trách nhiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X