• /'beisik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cơ bản, cơ sở
  basic principle
  những nguyên tắc cơ bản
  basic frequency
  tần số cơ sở
  (hoá học) (thuộc) bazơ
  basic slag
  phân bón có chứa phốt phát thu được khi sản xuất thép

  Danh từ số nhiều

  Những vấn đề thiết yếu, khái niệm cơ bản
  BASIC
  (viết tắt) ngôn ngữ lập trình đơn giản (máy vi tính)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cơ sở, cốt yếu

  Xây dựng

  cơ bản

  Cơ - Điện tử

  (adj) cơ sở, cơ bản, thuộc bazơ (hóa)

  Cơ khí & công trình

  bazơ

  Điện lạnh

  tính bazơ

  Kỹ thuật chung

  cạnh gốc
  chủ yếu
  chuẩn
  basic design criteria
  tiêu chuẩn thiết kế cơ bản
  basic design standard
  tiêu chuẩn thiết kế cơ bản
  basic reference atmosphere
  khí quyển chuẩn cơ bản
  basic reference plane
  kế hoạch chuẩn gốc cơ bản
  basic technical standards
  tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản
  NetBIOS (NetworkBasic Input Output System)
  hệ thống xuất nhập chuẩn trên mạng
  orthogonal normal basic
  cơ sở trực chuẩn
  cốt yếu
  kiềm
  Basic Automatic Checkout Equipment (BACE)
  thiết bị kiểm tra tự động cơ bản
  basic interconnection tests
  kiểm tra liên kết cơ bản
  basic lining
  lớp lót kiềm (cửa lò)
  ngôn ngữ Basic

  Giải thích VN: Ngôn ngữ lập trình bậc cao dễ sử dụng nhưng bị nhiều phê phán, phù hợp với máy tính cá nhân. Được soạn thảo vào năm 1964, BASIC ( BeginnerWindowss All-Purpose Symbolic Instruction Code) là ngôn ngữ thủ tục, nó báo cho máy tính biết phải làm gì theo từng bước. Các chương trình BASIC chạy trong môi trường tương tác lẫn nhau gồm một chương trình soạn thảo văn bản, một chương trình gỡ rối, và một trình thông dịch để dịch và thực hiện mã nguồn BASIC lần lượt theo từng dòng.

  đường đáy
  đường gốc
  tính kiềm

  Kinh tế

  chỉ số gia quyền theo cơ sở

  Địa chất

  có sở, cơ bản, (thuộc) bazơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X