• (đổi hướng từ Galvanising)
  /gælvənaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác galvanize

  Như galvanize

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X