• /,gælvənai'zeiʃn/

  Thông dụng

  Cách viết khác galvanisation

  Danh từ

  Sự mạ điện
  (nghĩa bóng) sự làm phấn khởi, sự kích động, sự khích động

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự mạ điện, sự mạ kẽm, sự kích thích bằng điện

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự mạ điện, sự mạ kẽm

  Kỹ thuật chung

  mạ điện
  sự mạ điện
  sự mạ kẽm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X