• /gæɳd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ghép đôi; ghép bộ

  Toán & tin

  được ghép bộ
  được ghép nhóm

  Điện

  ghép bộ
  ganged capacitors
  tụ điện ghép bộ

  Kỹ thuật chung

  ghép đôi
  dual-ganged potentiometer
  chiết áp ghép đôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X