• /pə,ten∫i'ɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) cái đo điện thế; cái phân thế
  Biến trở

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cái phân thể

  Xây dựng

  cái phân thế

  Y học

  điện thế kế

  Điện

  cái đo điện thế

  Giải thích VN: Bộ phận dùng để điều khiển điện áp tín hiệu ra bằng cách thay đổi vị trí điểm tiếp xúc cao hay thấp.

  cái đo hiệu điện thế

  Giải thích VN: 1. một dụng cụ đo suất điện động hay hiệu điện thế bằng cách so sánh một phần của điện áp được đo với một suất điện động đã biết, sau đó dùng định luật giảm điện áp để tính trị số cuối cùng. 2. một điện trở điều chỉnh liên tục có một tiếp điểm trượt được đặt trên một trục quay; chủ yếu được dùng như một bộ chia điện áp. Còn gọi là: TRIMMER POTENTIOMETER.

  Điện lạnh

  thiết bị phân thế

  Kỹ thuật chung

  bộ bù áp
  chiết áp
  AC potentiometer
  chiết áp AC
  adjustable potentiometer
  chiết áp điều chỉnh được
  adjusting potentiometer
  thiết bị chiết áp điều chỉnh
  Crompton potentiometer
  chiết áp Crompton
  Drysdale potentiometer
  chiết áp Drydale
  dual-ganged potentiometer
  chiết áp ghép đôi
  film potentiometer
  chiết áp màng
  heliacal potentiometer
  chiết áp xoắn ốc
  helical potentiometer
  chiết áp xoắn
  inductive potentiometer
  chiết áp cảm ứng
  inductive potentiometer
  chiết áp điện cảm
  linear potentiometer
  chiết áp tuyến tính
  logarithmic potentiometer
  chiết áp lôgarit
  magnetoresistor potentiometer
  chiết áp từ điện trở
  measuring potentiometer
  chiết áp đo lường
  nonlinear potentiometer
  cái chiết áp phi tuyến
  nonwirewound potentiometer
  chiêt áp không cuốn dây
  Pedersen potentiometer
  chiết áp Pedersen
  potentiometer circuit
  mạch kiểu chiết áp
  potentiometer control
  điều khiển chiết áp
  potentiometer instrument
  máy đo kiểu chiết áp
  potentiometer recorder
  máy ghi kiểu chiết áp
  potentiometer rheostat
  biến trở kiểu chiết áp
  potentiometer set mode
  chế độ đặt bộ chiết áp
  potentiometer slider
  con trượt của chiết áp
  rotary potentiometer
  chiết áp xoay
  slide potentiometer
  chiết áp trượt
  slide-wire potentiometer
  chiết áp dây trượt
  trimmer potentiometer
  chiết áp tinh chỉnh
  trimming potentiometer
  chiết áp tinh chỉnh
  trimming potentiometer
  chiết áp vi chỉnh
  vernier potentiometer
  chiết áp có du xích
  wire wound potentiometer
  chiết áp dây quấn
  wire-wound potentiometer
  cái chiết áp dây quấn
  wire-wound potentiometer
  chiết áp quấn dây
  điện trở điều chỉnh dược, biến trở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X