• Điện lạnh

  dòng chất khí

  Kỹ thuật chung

  dòng (chất) khí
  dòng khí
  gas flow method
  phương pháp dòng khí
  low-pressure gas flow
  dòng khí áp thấp
  rich gas flow
  dòng khí giàu
  rich gas flow
  dòng khí giầu (hàm lượng cao)
  rich gas flow
  dòng khí hàm lượng cao
  weak gas flow
  dòng khí loãng
  weak gas flow
  dòng khí nghèo
  luồng khí

  Xây dựng

  dòng khí, luồng khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X