• /dziə'græfik /

  Thông dụng

  Cách viết khác geographical

  Tính từ

  (thuộc) địa lý
  a geographic map
  bản đồ địa lý
  Geography
  nhà địa chất

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  địa lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X