• (đổi hướng từ Gesticulated)
  /dʒes´tikju¸leit/

  Thông dụng

  Động từ

  Khoa tay múa chân (khi nói)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khoa tay

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X