• /´gi:zə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) mạch nước phun
  Thùng đun nước nóng (bằng điện, bằng hơi)

  Chuyên ngành

  Vật lý

  mạch phun

  Xây dựng

  mạch nước nóng
  mạch phun nước

  Kỹ thuật chung

  giếng phun
  gas geyser
  giếng phun khí
  mạch nước phun
  geyser pipe
  ống dẫn mạch nước phun

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X