• /´dʒibit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giá treo cổ, giá phơi thây
  to die on the gibbet
  chết treo
  Sự treo cổ, sự chết treo
  (kỹ thuật) cần trục

  Ngoại động từ

  Treo cổ
  Nêu lên để dè bỉu, nêu lên để bêu riếu
  to be gibbeted in the press
  bị bêu riếu lên báo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giá treo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X