• /,gləʊbəlai'zei∫n/

  Kinh tế (Anh Mỹ)

  sự toàn cầu hóa (nền kinh tế.......)
  toàn cầu hóa

  Từ đồng nghĩa (Anh Anh)

  Globalisation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X